A dombóvári képviselő-testület részvételével működő önkormányzati társulások

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

elnök: Kiss Béla

 • 74/564-514

 • 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás célja a társult önkormányzatok - Dombóvár, Szakcs, Várong és Lápafő - törvényben meghatározott kötelező és egyes önként vállalt szociális, illetve gyermekvédelmi feladatainak ellátása önálló intézmény, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény fenntartásával. Dombóvár Város Önkormányzata a társulásban való részvétellel és annak intézményén keresztül a következő szociális és gyermekjóléti feladatairól gondoskodik:

 • Kötelező szociális alapellátások: családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek és pszichiátriai betegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása.
 • Önként vállalt szociális ellátások: idősek átmeneti ellátása (időskorúak gondozóháza), idősek tartós bentlakásos ellátása (idősek otthona), tanyagondnoki szolgáltatás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi alapellátása, támogató szolgáltatás, adósságkezelési tanácsadás.
 • Kötelező gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, család -és gyermekjóléti központ.
 • Önként vállalt gyermekjóléti alapellátás: Biztos Kezdet Gyerekház, helyettes szülői hálózat, családok átmeneti otthona.
 • A társulás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladatellátási szerződés keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is biztosít Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken.

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

elnök: Szabó Loránd

 • 74/564-540

 • 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulást négy település - Dombóvár, Szakcs, Várong és Lápafő - alkotja. A társulás különböző koordinációs feladatokat lát el. 

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

 • 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A társulás a társult települések ivóvíz minőségének javítására, illetve a települések közigazgatási területén a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jött létre a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című projekt lebonyolítása érdekében.


Szakvélemény a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú projektben kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

elnök:

 • 74/564-510

 • 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A „Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosító számú projekt a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás beruházásában valósult meg.

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

elnök: Páva Zsolt

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak 313 önkormányzat a tagja. A Társulás felügyeletével zajlik a Somogy, Tolna és Baranya megyét is érintő Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, a beruházás közel 20 milliárd forintos bekerülési költségének 70%-át az Európai Unió állja. A program célja az ország legfejlettebb hulladékkezelési rendszerének kialakítása, amelyben a keletkezett hulladék 70%-a – feldolgozást követően – újrahasznosításra kerül. További cél a szelektív gyűjtés elterjesztése a régióban. További információk a társulás honlapján érhetők el.