fbpx

Városunk Dombóvár

DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész

 

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024

Pályázat címe: DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 399.999.999 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Dombóvár Város Önkormányzata célul tűzte ki a település csapadékvíz elvezetésének teljeskörű rendezését (különös tekintettel a belterületre), amit több ütemben kíván megvalósítani. Jelenleg a város belterületére hulló csapadékvizek levezetése jellemzően burkolatlan, földmedrű, illetve részben, vagy teljesen burkolt árkokkal történik. Burkolt árok csak néhány utcában található. Az árkok nem képeznek összefüggő rendszert, a mélyebb fekvésű utcákban szikkasztó árok jelleggel működnek. Az árkokon átvezető kapubehajtók nem alkotnak egységes képet, sok helyen feliszapolódtak, töredezettek. A tervezett fejlesztés a Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem. Műszaki tartalma: (Á-2-0, Á-4-0, Á-8-0 és Á-9-0) Á-2-0 L=430 fm Épül összesen: – 2 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=6 fm) 2 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=6 fm) – 12 db D300 betoncső kapubejáró áteresz (L=36 fm) 12 db D300 betoncső kapubejáró áteresz (L=36 fm) – 1 db D300 gyalogos áteresz (L=1 fm) 1 db D300 gyalogos áteresz (L=1 fm) – 2 db D500 út alatti áteresz (L=24 fm) 2 db D500 út alatti áteresz (L=24 fm) – 1 db D300 út alatti áteresz (L=16 fm) 1 db D300 út alatti áteresz (L=16 fm) – 2 db hordalékfogó műtárgy 2 db hordalékfogó műtárgy – 469 m térkövezett járda 469 m térkövezett járda 2 térkövezett járda – 215 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 215 m térkövezett burkolat az átereszek fölött, 2 térkövezett burkolat az átereszek fölött – 347 fm burkolt vízelvezető árok 347 fm burkolt vízelvezető árok; Á-4-0 L=221 fm Épül összesen: – 9 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=27 fm) 9 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=27 fm) – 3 db D500 út alatti áteresz (L=22 fm) 3 db D500 út alatti áteresz (L=22 fm) – 319 m térkövezett járda 319 m térkövezett járda 2 térkövezett járda – 148,5 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 148,5 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 2 térkövezett burkolat az átereszek fölött – 172 fm burkolt vízelvezető árok 172 fm burkolt vízelvezető árok; Á-8-0 L=613 fm Épül összesen: – 20 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=60 fm) 20 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=60 fm) – 2 db D500 gyalogos áteresz (L=2 fm) 2 db D500 gyalogos áteresz (L=2 fm) – 5 db D500 út alatti áteresz (L=79 fm) 5 db D500 út alatti áteresz (L=79 fm) – 1 db D800 zárt csatorna (L=80 fm) 1 db D800 zárt csatorna (L=80 fm) – 1 db hordalékfogó műtárgy 653 m térkövezett járda térkövezett burkolat az átereszek fölött 2 térkövezett burkolat az átereszek fölött – 392 fm burkolt vízelvezető árok; Á-9-0 L=514 fm Épül összesen: – 12 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=36 fm) 12 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=36 fm) – 3 db D500 út alatti áteresz (L=100 fm) 3 db D500 út alatti áteresz (L=100 fm) – 1 db D800 zárt csatorna (L=12 fm) 1 db D800 zárt csatorna (L=12 fm) – 1 db hordalékfogó műtárgy 1 db hordalékfogó műtárgy – 693 m térkövezett járda 693 m térkövezett járda 2 térkövezett járda – 147 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 147 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 2 térkövezett burkolat az átereszek fölött – 366 fm burkolt vízelvezető árok . A projekt konzorciumban valósul meg. A projekt előkészítettségét tekintve elmondható, hogy rendelkezésre áll előzetes műszaki felmérés továbbá folyamatban van a TVT Szakmai Bizottság előzetes szakvéleményének megkérése. Az engedélyezési dokumentáció kidolgozása, az engedélyezési eljárás lefolytatása, valamint a kiviteli tervdokumentáció összeállítása a projektfejlesztési szakaszban történik meg. A beruházás megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósításának biztosítása érdekében a szükséges jogosultságokkal rendelkező műszaki ellenőr kerül megbízásra, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, a kivitelezési munkálatokat folyamatosan figyelemmel kísérje, ellenőrizze annak szakmai megfelelőségét, tervek szerinti előrehaladását. Kiegészítő tevékenységként betervezésre került a kötelező szemléletformáló, tájékoztató akciók lebonyolítása is, ennek tervezett szakmai tartalma a Projekt Előkészítő Tanulmányban kerül kifejtésre. A Konzorciumi tag a projektmenedzsmenti feladatokat látja el, ennek keretében biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását. Teljesítjük a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátását, melynek keretében a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” szerinti módon történik meg az információnyújtás a projektről és a támogatásról.

 

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

 

 

Last modified: 2021.09.09.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat