fbpx

Városunk Dombóvár

2016. január 28.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. január 28-án 15,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

1. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés             

A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a hatályos feladatellátási szerződés megszűnése utáni időszakra, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása – Melléklet

3. számú előterjesztés             

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról – Beszámoló

4. számú előterjesztés             

Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

5. számú előterjesztés             

A Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány alapító okiratának módosítása  – Melléklet

6. számú előterjesztés             

Hozzájárulás az ÖKO-DOMBÓ Kft. behajtási költségátalányról való lemondásához

7. számú előterjesztés             

A Tinódi ház karbantartásának versenyeztetése

8. számú előterjesztés             

Hamulyák Közalapítvány kezdeményezése emlékmű állításra

9. számú előterjesztés             

Pályázat kiírása a 2016. évi civil keretre

10. számú előterjesztés         

Pályázati felhívás kiírása a 2016. évi sporttámogatási igény benyújtására – Kiegészítés

11. számú előterjesztés       

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést. 

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi díja

12. számú előterjesztés         

Dombóvár, Pannónia út 5. szám alatti épület felújítása – Melléklet

13. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának sportrendelete

14. számú előterjesztés          

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet

15. számú előterjesztés         

A növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

16. számú előterjesztés          

A helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet

17. számú előterjesztés         

A Dombóvár város egyes településfejlesztési közfeladatairól szóló 4/2009. (II. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

18. számú előterjesztés         

Az egészségügyi alapellátási körzetek felülvizsgálata – Rendelettervezet

19. számú előterjesztés         

Jam-csarnokban található ökölvívó teremben öltöző és vizesblokk kiépítése, Mándl Imre névadó emléktorna szervezésének támogatása

20. számú előterjesztés         

Hat vár hat rád rendezvény – Vazul vére rockopera szervezése

21. számú előterjesztés         

Betlehemi kompozíció bővítése és bemutatására új helyszín kialakítása

22. számú előterjesztés         

Emléktáblák elhelyezése a Saguly Károly téren és a dr. Habsburg Ottó parkban

23. számú előterjesztés         

Ponyvavásárlás a rendezvénysátorhoz

24. számú előterjesztés         

Belváros forgalmi rendjének átalakítása – Melléklet

25. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének kiegészítése

26. számú előterjesztés         

Dombóvár város polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai 2016. évi cafetéria-keretének meghatározása

27. számú előterjesztés         

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

28. számú előterjesztés         

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal gépjárműcseréje

29. számú előterjesztés         

Önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos döntés

30. számú előterjesztés         

A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

31. számú előterjesztés         

A polgármester 2016. évi szabadságolási terve

Képviselői interpellációk

Zárt ülés: 

32. számú előterjesztés         

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. volt ügyvezetője által – jogszabályba ütköző tartalommal – megkötött megállapodásról döntés

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok