fbpx

Városunk Dombóvár

2017. február 23.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. február 23-án 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés          

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Melléklet

2. számú előterjesztés          

Döntés a Vlasic emlékmű átalakításáról – Melléklet

3. számú előterjesztés          

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése – Új használati szerződés – Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulása

4. számú előterjesztés          

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vétele – Alapító okirat módosítás – Új alapító okirat

5. számú előterjesztés          

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról – 2016. évi beszámoló – 2016. évi elszámolás – 2017. évi szakmai program

6. számú előterjesztés          

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar 2017. évi támogatása – Egyesület kérelme

7. számú előterjesztés          

A Hotel Dombóvár előtti tér koncepcióterve és a Dombó-Coop Zrt.-vel kötött közterület használati megállapodás felülvizsgálata – Melléklet

8. számú előterjesztés          

A Dombó-Média Kft. új ügyvezetőjének megbízása, a cég alapító okiratának módosítása – Somlai Adrienn kérelme – Stifter Balázs önéletrajza

9. számú előterjesztés          

Ifjúsági klub és galéria kialakítása a Tinódi Házban

10. számú előterjesztés        

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évre tervezett bérlakás-felújítási programja – A Nonprofit Kft. által benyújtott program – Melléklet

11. számú előterjesztés        

Kiemelt jelentőséggel bíró dombóvári érdekeltségű beruházások kormányzati támogatásának kezdeményezése – Melléklet

12. számú előterjesztés        

A Dombó-Land Kft. megbízása a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések című projektben a projektmenedzsment feladatok ellátására – Megbízási szerződés

13. számú előterjesztés        

Támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása EFOP-os pályázatokra

14. számú előterjesztés        

A Szuhay Sportcentrumban mellszobor állítása Buzánszky Jenő emlékére – Melléklet

15. számú előterjesztés        

A Szuhay Sportcentrumban „Sport emlékhely” kialakítása

16. számú előterjesztés        

A mezei őrszolgálatról szóló 28/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

17. számú előterjesztés        

Önkormányzati rendeletekben megállapított egyes díjtételek felülvizsgálata

18. számú előterjesztés        

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

19. számú előterjesztés        

Egészségfejlesztési program elfogadása

20. számú előterjesztés        

Tájékoztató a településkép védelméről szóló törvény végrehajtásával összefüggő feladatokról

21. számú előterjesztés        

Tájékoztató a zöldhulladék-kezelő telep megvalósítására vonatkozó koncepcióról – Melléklet

22. számú előterjesztés        

Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

23. számú előterjesztés        

Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezéssel

24. számú előterjesztés        

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetési szolgáltatásának ellátása

25. számú előterjesztés        

Önkormányzati intézménnyel szemben támasztott követelések fedezetének biztosítása érdekében anyagi felajánlások gyűjtése és ahhoz elkülönített számla megnyitása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

26. számú előterjesztés        

Helyi elismerések odaítélése

Új napirendi pontok:

27. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

28. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat