fbpx

Városunk Dombóvár

2017. május 25.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2017. május 25-én 8,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

 

Tisztelt Meghívottak, Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerésben részesített személyek részére a jutalom átadására kerül sor.

Napirend:

1. számú előterjesztés               

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2016. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról – Beszámoló

2. számú előterjesztés               

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Melléklet

3. számú előterjesztés               

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2016. évi tevékenységéről

Hamulyák Közalapítvány – Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány – Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány

4. számú előterjesztés               

A TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra újabb támogatási kérelem benyújtása

5. számú előterjesztés               

A városban található díszkivilágítások energiatakarékos átalakítása, valamint a közvilágítás bővítése, fejlesztése

6. számú előterjesztés               

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója

7. számú előterjesztés               

A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

8. számú előterjesztés               

Az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezése – Vélemények – Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde szülői közösségének véleménye – Német nemzetiségi önkormányzat véleménye – Megszüntető okirat – Módosító okirat – Új alapító okirat – Feladatellátási szerződés módosítása

Kiegészítés a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda átszervezéséhez kapcsolódóan

9. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szivárvány Óvoda udvarkialakítási, zöldterület felújítási munkáinak finanszírozása

10. számú előterjesztés           

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

11. számú előterjesztés           

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés           

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés           

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

14. számú előterjesztés           

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Rendelettervezet melléklete

Vezető nyilatkozatok I. – Vezetői nyilatkozatok II.

15. számú előterjesztés           

Pályázati felhívás kiírása sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására – Pályázati felhívás – Pályázati adatlap

16. számú előterjesztés           

A helyi foglalkoztatási paktum projektben való részvétel felfüggesztése

17. számú előterjesztés           

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

18. számú előterjesztés           

Az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

19. számú előterjesztés           

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés           

Mentőállomás fejlesztési koncepció

21. számú előterjesztés           

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása – Melléklet

22. számú előterjesztés           

A 611-es számú főút városi szakaszának felújítása

23. számú előterjesztés           

A volt Költségvetési Üzem előtti közterület rendezése kamionok parkolásának biztosítása érdekében

Képviselői interpellációk

Új napirendi pont:

24. számú előterjesztés    

Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása 

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok