fbpx

Városunk Dombóvár

2017. szeptember 28.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
 2017. szeptember 28-án (csütörtök) 16,00 órakor kezdődő
 rendes ülésére


Tisztelt Meghívottak, Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Hamulyák-díj elismerésben részesített személyek részére a díjak átadására, továbbá a Kihívás Napja alkalmából a nyertes választókerület képviselője részére jutalom átadására kerül sor.

Napirend:

1. számú előterjesztés

A Kiskonda-patak háttöltésével, valamint a 61-es úttal kapcsolatos problémák 

2. számú előterjesztés

Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról – Melléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségügyi állapotáról, a város közegészségügyi-járványügyi helyzetéről, beszámoló a 2017. évi önkormányzati egészségfejlesztési program megvalósulásáról – Melléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés

Beszámoló az ügyeleti feladatok 2016. évi ellátásáról – Melléklet (beszámoló)

5. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Törvényességi felhívás – Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója

6. számú előterjesztés

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó döntések

7. számú előterjesztés

Férőhelybővítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében

8. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2016. évi szakmai munkájáról

9. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény tervezett installációjával kapcsolatos költségek felülvizsgálatának kezdeményezése

11. számú előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás a Dombó-Média Kft. nyomdai megrendeléséhez a 7200 közéleti lap vonatkozásában

12. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonba kerülő Farkas Attila Uszoda üzemeltetése

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Mellékletek – Melléklet (intézmények)

14. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

15. számú előterjesztés

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program 2016. évi beszámolója

16. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

17. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához

18. számú előterjesztés

A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények, illetve a Szekszárdi Szakképzési Centrum feladatainak ellátását szolgáló vagyontárgyak vagyonkezelési szerződéseinek jóváhagyása – A Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő szerződés tervezete – A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő szerződés tervezete

19. számú előterjesztés

A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

20. számú előterjesztés

Ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása az újdombóvári városrészben

21. számú előterjesztés

Tájékoztatás az üresen álló városi ipari létesítmények kihasználtsága érdekében tett intézkedésekről

22. számú előterjesztés

Tinódi Ház karbantartási munkálatai

23. számú előterjesztés

Fedezet biztosítása elhanyagolt ingatlanok előtti közterület rendbetételére

24. számú előterjesztés

Kijelölt közterületi fasorok pótlása, zöldfelületek felújítása, fejlesztése

25. számú előterjesztés

Arany János és Orbán Balázs szobor felállítása

26. számú előterjesztés

Tájékoztatás a Hat vár hat rád program sikerességéről, a ténylegesen felmerülő kiadásokról

27. számú előterjesztés

A Horvay utca járdaépítésének műszaki és pénzügyi szakmai megfelelőségi vizsgálata

28. számú előterjesztés

Építési beruházások ajánlattevői listájának bővítése dombóvári vállalkozásokkal

Új napirendi pont:

29. számú előterjesztés

A Dombóvári Focisuli Egyesület számára pályakarbantartó eszközök beszerzéséhez önrész biztosítása

Képviselői interpellációk

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat