fbpx

Városunk Dombóvár

2019. április 25.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 25-én (csütörtök)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry Termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés       

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!       

A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos döntések

3. számú előterjesztés  

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!             

Közművelődési megállapodás megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel

4. számú előterjesztés   

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!            

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója és 2019. évi üzleti terve

5. számú előterjesztés             

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójával kötött szerződés meghosszabbítása

6. számú előterjesztés             

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Melléklet

7. számú előterjesztés             

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása – Kiegészítés

8. számú előterjesztés             

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

9. számú előterjesztés             

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

10. számú előterjesztés         

A Szekszárdi Szakképzési Centrum dombóvári tagintézményeit érintő intézményátszervezés véleményezése – Melléklet

11. számú előterjesztés         

Dombóvár város településrendezési eszközei 2018. évben kezdeményezett, állami főépítészi eljárásban egyeztetett módosításának elfogadása – 1. számú melléklet:  Véleményezési dokumetáció – 2. számú melléklet: Záró szakmai vélemény – 3. számú melléklet:  Módosítással érintett szabályozási tervlapok

12. számú előterjesztés         

A Radnóti utca teherforgalmának csökkentésére irányuló intézkedések – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

13. számú előterjesztés         

A „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

14. számú előterjesztés         

A 61-es főút dombóvári szakasza vonatkozásában felmerült problémákkal kapcsolatban a megtett intézkedésekről szóló tájékoztató

15. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő Majoros kerámiagyűjtemény 2 alkotásának cseréje

16. számú előterjesztés         

A Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület támogatása céljából pályázati felhívás jóváhagyása – Melléklet

17. számú előterjesztés         

A 2019. évi kihívás napjának szervezése

18. számú előterjesztés         

Javaslat természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok módosítására

19. számú előterjesztés         

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társuláshoz kapcsolódó döntések

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

20. számú előterjesztés         

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó pályázat elbírálása

21. számú előterjesztés         

A 2019. évi általános ülnökválasztás keretében bírósági ülnökök választása a Dombóvári Járásbíróságra

22. számú előterjesztés         

Állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére benyújtott intézményvezetői pályázatok véleményezése

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok