fbpx

Városunk Dombóvár

2019. május 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 30-án (csütörtök)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry Termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

A képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerésben részesített személyek részére oklevél átadására kerül sor.

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2018. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén – Beszámoló

2. számú előterjesztés             

A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos döntések – Beszámoló

3. számú előterjesztés             

A Dombóvárhő Kft. beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer működtetéséről – Beszámoló

4. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet

5. számú előterjesztés             

Fenntartói döntés a Dombóvári Szivárvány Óvoda szétválasztására irányuló kezdeményezésről – Alkalmazotti közösségek véleménye – Szülői közösségek véleménye

6. számú előterjesztés             

A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása és a csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

7. számú előterjesztés             

Döntés Döbrököz község dombóvári szennyvíztelephez való csatlakozása ügyében – Melléklet

8. számú előterjesztés             

Közművelődési megállapodás megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel – Melléklet

9. számú előterjesztés             

A Dombó-Média Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti terve – Üzleti terv – FEB döntés

10. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – A rendelettervezet mellékletei – Dombóvári ESZI beszámolója – Dombóvári intézmények beszámolói – Jegyzői nyilatkozatok a belső kontrollról – Dombóvári intézményvezetők nyilatkozatai – Kiegészítés

11. számú előterjesztés         

Beszámoló a 2018. évi helyi adóztatási feladatok ellátásról

12. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

13. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

14. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése – Beszámolók

15. számú előterjesztés         

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításához kapcsolódóan állásfoglalás a környezeti vizsgálat szükségességéről – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet

16. számú előterjesztés         

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló egyes kezdeményezéseket megalapozó közlekedési és terület­felhasználási tanulmányterv véglegesítéséhez kapcsolódó döntés – Mellékletek – Tanulmány

17. számú előterjesztés         

A szőlőhegyi városrész épített örökségének részletes értékfelmérése – Dombóvár-Szőlőhegy értékfelmérése – Döbrököz-Öreghegy értékfelmérése

18. számú előterjesztés         

A Radnóti utcában található műszaki állomás közúton való megfelelő megközelítése érdekében javasolt intézkedések

19. számú előterjesztés         

Az ingyenesen igénybe vehető vezeték nélküli internet hozzáférési pontok bővítése Dombóváron a WiFiEU finanszírozási programból

20. számú előterjesztés         

Újabb döntés az épületbontással érintett önkormányzati tulajdonú kakasdombi ingatlanokat érintően

21. számú előterjesztés         

Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston Programra a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése céljából

22. számú előterjesztés         

A Szenes Hanna téren köztéri alkotás elhelyezése

Új napirendi pont:

23. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön igénylése és az ingatlan klíma-rendszerének felújítása – Melléklet

Képviselői interpellációk

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat