fbpx

Városunk Dombóvár

2019. november 29.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 29-én (péntek)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry Termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés             

Tájékoztató a dombóvári járás lakosságának egészségügyi állapotáról és Dombóvár közegészségügyi-járványügyi helyzetéről – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

3. számú előterjesztés             

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2020. január 1-től

4. számú előterjesztés             

A közös önkormányzati hivatal létrehozásában való együttműködést érintő kezdeményezésekkel összefüggő döntések

5. számú előterjesztés             

A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokat érintő döntések – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet – 4. számú melléklet – 5. számú melléklet

6. számú előterjesztés             

A Dombóvári Kutyás Egyesület által használt önkormányzati tulajdonú ingatlan további hasznosítása

7. számú előterjesztés             

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjának folytatása 2020-ban

8. számú előterjesztés             

A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetésének ellátása 2020. január 1-jétől

9. számú előterjesztés             

A Dombó-Média Kft. végelszámolási eljárásával kapcsolatos döntések – Melléklet

10. számú előterjesztés         

A helyi adóztatással kapcsolatos döntések

11. számú előterjesztés         

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás elfogadása – Melléklet

12. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban való részvételével összefüggő döntések

13. számú előterjesztés         

Többletfinanszírozás biztosítása a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak a Dombóvári ESZI fenntartásával összefüggő kiadásokra

14. számú előterjesztés         

Az önkormányzati közalapítványok alapító okiratának módosítása, kuratóriumi tagok választása

15. számú előterjesztés         

Tag delegálása a dombóvári székhelyű iskolák intézményi tanácsaiba

16. számú előterjesztés         

Folyószámlahitel igénybevétele 2020-ban

17. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2020. évi vagyongazdálkodási terve – Melléklet (Beszámoló)

18. számú előterjesztés         

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése

19. számú előterjesztés         

Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról, a főépítészi tapasztalatokról, valamint a településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv érvényesüléséről

20. számú előterjesztés         

Tájékoztató Dombóvár 2018. évi környezeti állapotáról

21. számú előterjesztés         

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2019. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

22. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!             

Dombóvári tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat