fbpx

Városunk Dombóvár

Képviselő-testületi és bizottsági tagok

A polgármester és az alpolgármesterek jogállására, feladatkörére, valamint a képviselő-testület bizottságainak feladataira vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket. A szervezeti és működési szabályzat elérhető a Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban az önkormányzati rendeletek között.

Képviselő-testületi tagok


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követően 2019. október 23-án tartotta alakuló ülését. A dombóvári képviselő-testület létszáma – a város lakosságszámához igazodva – tizenkét fő, tagja a polgármester és tizenegy önkormányzati képviselő.
Pintér Szilárd polgármester főállásban tölti be tisztségét, munkáját két társadalmi megbízatású alpolgármester segíti:
Dr. Németh Tímeát a képviselő-testület a tagjai közül választotta a polgármester helyettesének, míg Kerényi Zsolt képviselői mandátum nélkül lát el alpolgármesteri feladatokat.

A dombóvári képviselő-testület tagjainak elérhetőségeiről, a fogadóórák helyéről és időpontjáról az alábbi hivatkozáson érhető el információ:

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Bizottsági tagok


A képviselő-testület két négyfős állandó bizottságot hozott létre, melyek egy-egy tagja nem önkormányzati képviselő.

Humán Bizottság


Elnök:
Horváth József Lászlóné
Elnökhelyettes:
Futó Péter
Tagok:
Önkormányzati képviselő tag:
Tobak Gábor László
Nem önkormányzati képviselő tag:
Nagy Roland

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


Elnök:
Gyarmati Éva Andrea
Elnökhelyettes:
Bogdán László
Tagok:
Önkormányzati képviselő tag:
Kiss Balázs László
Nem önkormányzati képviselő tag:
Kerecsényi Márton

Civil tanácsnok


A képviselő-testület a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának felügyeletére Tóth Zoltán Gézát bízta meg a tagjai közül.
A civil tanácsnok feladatai:
a) a civil szervezetekkel való együttműködés elősegítése,
b) kapcsolattartás a Civil Tanáccsal,
c) a dombóvári civil társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének és érdekérvényesítésének támogatása,
d) a lakosság önszerveződő tevékenységének erősítése.
Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat