fbpx

Városunk Dombóvár

A dombóvári képviselő-testület részvételével működő önkormányzati társulások

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

elnök: Dr. Németh Tímea

74/564-514

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás célja a társult önkormányzatok – Dombóvár, Szakcs, Várong, Lápafő, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Nak – törvényben meghatározott kötelező és egyes önként vállalt szociális, illetve gyermekvédelmi feladatainak ellátása önálló intézmény, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény fenntartásával. Dombóvár Város Önkormányzata a társulásban való részvétellel és annak intézményén keresztül a következő szociális és gyermekjóléti feladatairól gondoskodik:

  • Kötelező szociális alapellátások: családsegítés, szociális étkeztetés (szociális konyha), házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása.
  • Önként vállalt szociális ellátások: idősek átmeneti ellátása (időskorúak gondozóháza), idősek tartós bentlakásos ellátása (idősek otthona), tanyagondnoki szolgáltatás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi alapellátása, támogató szolgáltatás, adósságkezelési tanácsadás, szociális étkeztetés (népkonyha).
  • Kötelező gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ.
  • Önként vállalt gyermekjóléti alapellátás: Biztos Kezdet Gyerekház, helyettes szülői hálózat, családok átmeneti otthona.
  • A társulás a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött feladatellátási szerződés keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is biztosít Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken.

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás

elnök: Pintér Szilárd

74/588-100, 20/229-3417

kaposmenti7341@gmail.com

székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

levelezési cím: 7341 Csikóstőttős, Szabadság utca 1.

A Társulást a Dombóvári Járás 16 településének önkormányzata alkotja. A társulás különböző koordinatív feladatokat lát el a terület- és vidékfejlesztés terén, illetve üzletviteli szolgáltatásokat is nyújt, ennek keretében pályázatokat készít az önkormányzati, a civil, valamint a vállalkozói szféra részére, ellát pályázatmenedzsmenti feladatokat, terveket, elemzéseket és tanulmányok készít, illetve szakmai konferenciákat szervez.

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

elnök: Pintér Szilárd

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A társulás a társult települések ivóvíz minőségének javítására, illetve a települések közigazgatási területén a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jött létre a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című projekt lebonyolítása érdekében.

Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

elnök: Pintér Szilárd

74/564-510

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A „Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosító számú projekt a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás beruházásában valósult meg.

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

elnök: Péterffy Attila

72/533-826

http://www.mecsekdrava.hu/

mdhp@mdhp.hu

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak 313 önkormányzat a tagja. A Társulás felügyeletével zajlik a Somogy, Tolna és Baranya megyét is érintő Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, a beruházás közel 20 milliárd forintos bekerülési költségének 70%-át az Európai Unió állja. A program célja az ország legfejlettebb hulladékkezelési rendszerének kialakítása, amelyben a keletkezett hulladék 70%-a – feldolgozást követően – újrahasznosításra kerül. További cél a szelektív gyűjtés elterjesztése a régióban. További információk a társulás honlapján érhetők el.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat