fbpx

Városunk Dombóvár

2016-szeptember-28

Dombóvár Város Önkormányzatának
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. szeptember 28-án (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2016. szeptember 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről– Melléklet

4. számú előterjesztés

A Tinódi Ház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

5. számú előterjesztés

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása, az önkormányzati intézmények vagyonhasználata – Melléklet

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi ellentételezésének felülvizsgálata – Melléklet 1. – Melléklet 2.

7. számú előterjesztés

Elvi döntés a 2017. évben induló járási startmunka mezőgazdasági programjáról – Melléklet

8. számú előterjesztés

2016. évi lakossági járdaépítési program lebonyolítása

9. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak további ellátásáról

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló 26/20112. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

15. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Előterjesztés melléklete – Rendelet melléklete

16. számú előterjesztés

Dombóvár kártyáról szóló önkormányzati rendelet 

17. számú előterjesztés

Ingatlanvásárlási igény a Mikes Kelemen utcában

18. számú előterjesztés

Dombóvár-alsó és Baté vasútvonal kapcsán felmerült nagytömegű anyagszállítás okán bekövetkezett károk rendezéséről

20. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása „Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett »Büszkeségpontok« létrehozására”

21. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához

22. számú előterjesztés

Neves dombóvári elhunytak sírjának gondozása

23. számú előterjesztés

Teleki utca 1-3. szám alatti társasház mögötti kosárlabdapálya megszüntetése

24. számú előterjesztés

Településrendezési eszköz módosítása  – Melléklet

25. számú előterjesztés

Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni ellátása

27. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

28. számú előterjesztés

Tájékoztató Buzánszky Jenőt ábrázoló szobor állításáról végzett közvélemény-kutatás eredményéről

29. számú előterjesztés

Tájékoztatás a „Hat vár hat rád” program lebonyolításáról

30. számú előterjesztés

Tájékoztatás a Dombóvárról készült archív felvételek vételéről folytatott egyeztetésről

31. számú előterjesztés

Tájékoztató a biohulladék-kezelő telep megvalósíthatóságáról

PG/1. számú előterjesztés

A Zrínyi u. 10. szám alatti óvoda által alkalmazható bérleti díjak jóváhagyása

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

32. számú előterjesztés

Piaci alapon kiadható bérlakásra érkezett vételi ajánlat

33. számú előterjesztés

Önkormányzati távhővagyon tulajdonba vételéről

Új napirendi pontok:

35. számú előterjesztés (Nyilvános ülés)

Döntés az ESMA Reklám Zrt. ajánlatáról – Melléklet (vételi ajánlat)

PG/2. számú előterjesztés (Zárt ülés)

A 2016. évi Hamulyák-díj adományozásának véleményezése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat