fbpx

Városunk Dombóvár

2017. december 13.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2017. december 13-án (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. december 14-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás díjszabásának módosítására tett kezdeményezés – 1. sz. melléklet  2. sz. melléklet

3. számú előterjesztés

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása 2018. január 1-jétől

4. számú előterjesztés

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolása megindításának vizsgálata, a társaság képviseletének ellátása 2018. január 1-jétől

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetésének és önkormányzati tanácsadói feladatainak további ellátása, a Berzsenyi u. 1. alatti ingatlan bérbeadásából származó bevétel növelésére tett kezdeményezés eredménye

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2018. évben

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója a lakáskezelés megszűnésével összefüggésben – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet

8. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – SzMSz

10. számú előterjesztés

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2018. évi sportkeret terhére

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Mellékletek –  Intézmények költségvetésének módosítása – Könyvtár kérelme

12. számú előterjesztés

Folyószámlahitel igénybevétele – Kiegészítés

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztési célok meghatározása

14. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása “Ipari Park” cím elnyerésére

15. számú előterjesztés

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet fenntartásának és feladatellátásának felülvizsgálata

18. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2018. évi munkaterve

19. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2016. évi környezeti állapotáról – Gunaras zajvizsgálati eredmény – Légszennyezési szakvélemény – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet – 4. sz. melléklet

20. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve

Új napirendi pont:

21. számú előterjesztés

A városban működő közkifolyók fenntartásának vizsgálata

22. számú előterjesztés

Az új reklám rendelet tervezetének elfogadása, és a településkép védelméről szóló 32/2015. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Zárt ülésre javasolt:

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

Behajthatatlan követelésekről való lemondás – Melléklet

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat