fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2015-oktober-26

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   
 MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2015. október 26-án (hétfő) 9,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
A képviselő-testület 2015. október 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés            

Együttműködési megállapodás aláírása a Tolna Megyei Önkormányzattal

4. számú előterjesztés

Helyi természetvédelemmel kapcsolatos döntések – Rendelettervezet Dombóvár Város Természetvédelmi Alaptervéről – Alapterv – Rendelettervezet Dombóvár város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről – A Kis-Konda-patak völgyének élőhely- és tájrehabilitációs kezelési előírásai

5. számú előterjesztés

Szállásréti-tó környezetének környezetrendezési koncepcióterve – Melléklet

6. számú előterjesztés

Beszámoló a településrendezési eszközök hatályosulásáról

7. számú előterjesztés

Parkolók kialakítása önkormányzati sportingatlanoknál (DFC Sporttelep, Farkas Attila uszoda) 

8. számú előterjesztés

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. új programjainak várható bevétele és kiadása 2015. utolsó negyedévében

9. számú előterjesztés

„Dombóváriak a Nagy Háborúban” címmel könyv megjelentetése  – Kiegészítés

10. számú előterjesztés

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének felülvizsgálata miatt 

11. számú előterjesztés

Bérlakásokkal kapcsolatos döntés

12. számú előterjesztés

Tájékoztatás a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. papír-írószer beszerzéseiről, illetve a kifizetett jutalmakról  és  ügyvezetői  döntésen  alapuló  juttatásokról – Melléklet

13. számú előterjesztés

Állami földek ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adásának kezdeményezése 

14. számú előterjesztés

Kérelem benyújtása a Magyar Állam tulajdonában lévő és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

15. számú előterjesztés

Megállapodás kötése Döbrököz Község Önkormányzatával vasúti töltés tisztítására – Térkép

16. számú előterjesztés

Az önkormányzat Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő részesedésének értékesítése

17. számú előterjesztés

A Kis-Konda-patak völgyében található önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítése 

18. számú előterjesztés

A Szabadság utcai postahivatal és az Arany János tér közötti járdaszakasz, valamint az orvosi rendelők környékének térkőburkolat javítása 

19. számú előterjesztés

A kaposszekcsői hulladékudvar igénybevételével kapcsolatos egyeztetések eredménye

(A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.)

20. számú előterjesztés

Marketingcsomag hulladékudvar népszerűsítésére

21. számú előterjesztés

Saguly Károly téren lévő szökőkút és térplasztika átalakítása

22. számú előterjesztés

Kölcsey utca egyirányú részének forgalomtechnikai felülvizsgálata

23. számú előterjesztés

A Dombóvár településnév használatáról szóló önkormányzati rendelet

24. számú előterjesztés        

Városkártya és navigátorrendszer bevezetése – Melléklet

25. számú előterjesztés        

„Negyedik láng” élményfutás és gyaloglás rendezvény támogatása 

26. számú előterjesztés

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak projektterveinek és az előkészítési munkálatok megkezdésének jóváhagyása – Melléklet

27. számú előterjesztés

Keretmegállapodás megkötése a Dombó-Land Kft.-vel pályázatok előkészítésére, a cég felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

28. számú előterjesztés

Önkormányzati ingatlan vállalkozások letelepedésére alkalmas iparterületté való fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében  

29. számú előterjesztés

A szigeterdei futópálya rekortán borítással történő ellátásának támogatása – Melléklet

30. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum és a Katona József utcai sporttelep területén tervezett beruházások és fejlesztések jóváhagyása

31. számú előterjesztés

Pannon kertek program indítása a városi növényállomány megújítása érdekében

32. számú előterjesztés

Víztorony újabb fejlesztési ütemének jóváhagyása

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

A zárt ülésre vonatkozó javaslat visszavonásra került, az előterjesztés megnyitható.

34. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezéssel

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés

Döntés közterületi díjkedvezményről

Új napirendi pontok:

40. számú előterjesztés   

Közbeszerzési eljárás indítása „Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül, infrastrukturális beruházások elvégzésével” elnevezéssel

41. számú előterjesztés

Kaposszekcsői 073/1. helyrajzi számú ingatlan kisajátítása