fbpx

Városunk Dombóvár

Kulturális intézmények

1979. április 3-án nyitotta meg kapuit az akkor modernnek és korszerűnek számító épület a Hunyadi téren, mint művelődési ház. Környező települések és helyi vállalatok összefogásával készült, hogy otthona legyen a lakosság kulturális igényeit kielégítő Városi Művelődési Központ és Könyvtár komplex intézménynek. A kezdetektől számtalan, alapfeladatán túlmutató, új kezdeményezés és országos hírű esemény fűződik az itt dolgozó szakemberek és a szervezet nevéhez.


1993. január 1-től a Városi Könyvtár és a Dombóvári Művelődési Ház szétvált, noha egy épületben maradt. Az előbbi költségvetési szervként (Városi Könyvtár), az utóbbi gazdasági társasági formában működött 1997-től. Alapításakor közhasznú társaság volt, 2009-től azonban a törvény értelmében nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakult át, mely 2016. júniusa végéig a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. nevet viselte, utána pedig az épület után Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. volt az elnevezése.


Dombóvár Város Önkormányzata 2020. decemberében – az Emberi Erőforrások Minisztériumának az integrációt támogató véleménye alapján – úgy döntött, hogy a muzeális intézményekkel, valamint a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös szervezetben, integrált kulturális intézményi formában – amely települési könyvtár, muzeális intézmény (közérdekű muzeális gyűjtemény) és közművelődési intézmény (művelődési ház) – látja el 2021. január 1. napjától a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény átszervezésével, feladatkörének kibővítésével és a közművelődési feladatoknak a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-től történő átvételével. Az integrált intézmény a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény nevet viseli, a hozzá tartozó szervezeti egységek az alábbiak:

  1. közművelődési intézményi szervezeti egység (Hunyadi tér 25.): Tinódi Művelődési Ház
  2. települési nyilvános könyvtári szervezeti egység (Hunyadi tér 25.): Földi István Könyvtár
  3. muzeális intézményi szervezeti egység (Szabadság utca 16.): Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény

A szervezet rövidített és az egységes kulturális profilt kifejező neve a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ.

A Tinódi Művelődési Ház az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:


  1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
  2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
  3. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
  4. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
  5. a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.

Több, mint 40 szakkör, klub, művészeti csoport és civil szervezet dolgozik ma a művelődési otthonban, melyek tagjainak összlétszáma megközelíti az 1500 főt. A nonprofit csoportosulásokon kívül helyet ad különböző képző, mozgásos, nyelvi és szakképző tanfolyamoknak is.


A szervezet programjaiban komplexitásra törekszik, rendezvényeit értékközvetítő és -őrző, hagyományteremtő vagy újrateremtő szándékkal szervezi.


Alkalmi, eseti rendezvényeknél nem csak programgazdaként van jelen a Tinódi Ház, hanem együttműködő, vagy lebonyolító partnerként is. Így a műsoros esteken kívül otthona szakmai napoknak, szakkiállításoknak, konferenciáknak, termék- vagy nézetbemutatóknak, báloknak, esküvőknek, baráti összejöveteleknek.


Az addig több épületben lévő könyvtári egységek 1979-ben költözhettek be az új, a művelődési házzal közös Hunyadi téri épületbe. A beköltözést követően a városi könyvtár a művelődési otthon szerves részeként, integrált intézményként működött tovább. Elnevezése a Művelődési Központ és Könyvtár lett. Szabadpolcos kölcsönzőtér, a gyermek és felnőtt részlet együttesen 360 m2 területet kapott. A zeneműtár 20 férőhellyel, négyféle program egyidejű hallgatásával, korszerű technikai berendezéssel 80 m2-es helyiségben működött. A könyvtárhoz még két kutatószoba, egy feldolgozó helyiség és két kisebb iroda tartozott.


1992-ben az önkormányzat megszüntette az integrációt, ezzel együtt Városi Könyvtár néven új könyvtári intézményt alapított.


Dombóvár Város Önkormányzata 2017. május 1-jétől átvette a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fenntartását a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesülettől, és ettől az időponttól a szervezet nemcsak települési könyvtárként, hanem muzeális intézményként – azon belül közérdekű muzeális gyűjteményként – is működött, egyben a neve is változott Dombóvár Város Könyvtáráról a Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény elnevezésre. 2018-ban ismét átnevezésre került sor, az új név – a dombóvári gimnázium egykori igazgatójának munkássága és írói életműve előtt adózva – Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény lett.


2021. január 1. napjától a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény feladatköre kibővült a közművelődési feladatokkal, és az integrált kulturális intézményként funkcionáló Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ nyilvános könyvtári szervezeti egységeként működik Földi István Könyvtár névvel.


A városi könyvtár funkciója, a város életében betöltött szerepe, a szolgáltatások mennyisége és minősége az elmúlt 50 év alatt sokat változott. Összességében az olvasói igényekre jobban koncentráló, és az információk sokkal szélesebb körű, gyorsabb megszerzésére és közvetítésére törekvő könyvtárrá vált. A könyvtár 2003-ban „Küldetés-nyilatkozatot” fogalmazott meg, mely így hangzik: „A könyvtár küldetése, hogy a nyomtatott, az elektronikus dokumentumok és az Internet elérhetőséggel biztosítsa mindenki számára az információhoz való szabad hozzáférést, szellemi otthont nyújtson az emberek életen át tartó tanulásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez járuljon hozzá.”

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat