fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár címere

A címer leírása


Címerpajzs:

A magyar címertani pajzsformák koronkénti változásának megfelelő formájú, alul lekerekített domborpajzs (kerektalpú pajzs).


Címerpajzs felosztás:

Vágott pajzs. A pajzs felső szélével párhuzamosan egy vízszintes vonal a pajzsot két mezőre osztja: 3/7 és 4/7 részre.


Címerpajzs színei:
A pajzs körvonalát arany (fémszín) szegélycsík határolja. A pajzs felső 3/7 részét adó mező színmáza vörös, a pajzs alsó 4/7 részét adó mező színmáza kék alapszínű.

A címerpajzs címerképei a korai időszakra visszavezethető helytörténeti pecsétnyomat pecsétképeit jelenítik meg. A címerpajzs természetből vett három, arany fémszínű stilizált címerképet tartalmaz a következők szerint:


Első címerkép:

A pajzs felső részében ábrázolt torony három lőréssel (fekete) és a két különálló bástya félköríves nyitott kapukkal a háromtornyos várra utal.


Második címerkép:

A pajzsderék részében lévő három sás és leveleik a várat körülvevő vizenyős, nádas területet szimbolizálják.


Harmadik címerkép:

A kék mezőt középen átszelő dongás körív az átkelőhelyet, annak fontosságát hangsúlyozza.


A címer használata


A címert kizárólag a városra utaló és díszítő jelképként lehet használni.


A címer használatára vonatkozó előírások:


 • A címer kizárólag hiteles alakban ábrázolható.
 • A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
 • A címer védjegyként nem használható.
 • Tilos a címer alkalmazása kiskereskedelmi forgalomba kerülő ruhaneműk díszítésén, vásári árukon.

A címer engedély nélkül az alábbi esetekben használható és alkalmazható:


 1. a város életével, fejlődésével foglalkozó kiadmányokon, meghívókon, felhívásokon, programokon,
 2. önkormányzat által kötött szerződéseken,
 3. ünnepségeken, városi rendezvényeken,
 4. polgármester tevékenysége során,
 5. idegenforgalmi propagandában,
 6. a városba vezető utak mellett a közigazgatási határt jelző táblán,
 7. nemzetközi kapcsolatokban,
 8. a városra utaló emléktárgyakon,
 9. a várost ábrázoló képeslapon,
 10. az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,
 11. az önkormányzat szervei által használt levélpapíron, borítékon, képviselők és az önkormányzat hivatala dolgozóinak névkártyáin,
 12. az önkormányzati intézmények emblémájában.

A címerhasználat engedélyezése


A címer előállításának, felhasználásának engedélyezése a polgármester hatásköre. A polgármester egyes esetekben engedélyezheti, hogy a címer kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag színében jelentkezzék. Nyomdai úton való előállítása esetén fekete-fehér színben is használható.


Az engedély szólhat:


 • egyszeri alkalomra,
 • meghatározott mennyiségű termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány díszítésére,
 • meghatározott időpontig, vagy
 • visszavonásig.

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:


 • a kérelmező megnevezését, címét,
 • a címerhasználat célját,
 • az előállítani kívánt mennyiséget,
 • a címer előállításának anyagát,
 • a terjesztés, illetve forgalomba hozatal estén annak módját,
 • a használat időtartamát,
 • a felhasználásért felelős személy megnevezését.

A polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha


 • a címer használatára jogosult az engedélyben foglalt feltételeket megszegte, vagy
 • a címer használatára méltatlanná vált.
Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat