fbpx

Városunk Dombóvár

2016. május 26.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. május 26-án 13.00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Módosított X. határozati javaslat – Kiegészítés – Melléklet 1. – Melléklet 2.

2. számú előterjesztés             

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezése és az Erzsébet Óvodai Tagintézménye fenntartásának átadása a Pécsi Egyházmegyének – Vélemények az átszervezésről – Kapospula Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés módosítása – Köznevelési szerződés – Haszonélvezeti jogot alapító megállapodás – Módosító okirat – Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat – Tolna Megyei Kormányhivatal véleménye – Országos nemzetiségi önkormányzati vélemények – Kiegészítés

3. számú előterjesztés             

A 2016/17. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

4. számú előterjesztés             

A hírközlési hálózat kiépítésének módjáról a UPC-vel lefolytatott tárgyalások eredménye – Kérelem – Műszaki leírás kiegészítés – Nyomvonal terv 1. – Nyomvonal terv 2.

5. számú előterjesztés             

Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése  

6. számú előterjesztés             

Tájékoztató a Dombóváron szakiskolai tevékenységet folytató köznevelési intézmény szakképzési tevékenységéről – Melléklet

7. számú előterjesztés            

 A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Javaslat a betlehemi kompozíció elhelyezésére

8. számú előterjesztés             

DRV Zrt. vagyonértékelésének elfogadása  – Melléklet – Szakértői vélemény

9. számú előterjesztés             

Tüskei városrészben kialakítandó ipari parkhoz szükséges területcsere

10. számú előterjesztés         

Arany János tér 24. szám alatti lakóingatlan vásárlásával kapcsolatos döntés

11. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Ingatlanvásárlás a Szállásréti-tónál

12. számú előterjesztés         

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2015. évi tevékenységéről – Hamulyák Közalapítvány – Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány – Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány

13. számú előterjesztés         

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója

– Dombóvári Művelődési Ház NKft. – Felügyelőbizottsági döntés

– Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. – A felügyelőbizottság döntése a beszámolóban található

– Dombó-Média Kft. – Felügyelőbizottsági döntés

– Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. – Felügyelőbizottsági döntés

– Dombó-Land Kft. – Felügyelőbizottsági döntés

– ÖKO-Dombó NKft. – Az ügyvezető által pótlólagosan benyújtott anyagok: Könyvvizsgálói vélemény – Üzleti jelentés – Éves beszámoló – Kiegészítő melléklet

14. számú előterjesztés          

Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása

15. számú előterjesztés         

Tájékoztatás a TOP-os pályázatok előkészítési költségeiről

16. számú előterjesztés         

Boruzs Gábor ajánlata üzletrész-átruházásra

17. számú előterjesztés          

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. megalapítása – Módosított határozati javaslat

18. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Mellékletek – Intézményi beszámolók

– Magyar Államkincstár jóváhagyása – 2015. évi pénzeszközök változása

19. számú előterjesztés         

Kazinczy sor páratlan oldali házak mögötti önkormányzati tulajdonú, közterületként nyilvántartott terület (2161/1 hrsz.) rendezése

20. számú előterjesztés         

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó döntések

21. számú előterjesztés         

Önkormányzat által biztosított nyári gyermekétkeztetés

22. számú előterjesztés         

Sportcélú gazdasági társaságok támogatása

23. számú előterjesztés         

Kezdeményezés Aranycsapat Települések Szövetségének létrehozására

24. számú előterjesztés         

Vételi ajánlat archív felvételekre

25. számú előterjesztés         

Gyalogos és kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos problémák

26. számú előterjesztés         

Kezdeményezés OTrT szerinti nyomvonal módosítására

27. számú előterjesztés         

Radnóti utca burkolatának javítása

28. számú előterjesztés         

A Vasút soron található MÁV tulajdonú közművek átvétele

29. számú előterjesztés         

A 61-es főút Kiskonda-patak feletti híd háttöltésének problémája

30. számú előterjesztés         

Horvay János utcai csapadékvíz-elvezetés

31. számú előterjesztés         

Állami fenntartású utak környezetének kaszálása

32. számú előterjesztés         

Lemondások miatt tagok választása egyes önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottságába

Képviselői interpellációk

Új napirendi pont:

33. számú előterjesztés

A KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” pályázati felhívásra együttműködési megállapodás kötése a Zöldtárs Alapítvánnyal – Melléklet

34. számú előterjesztés

Tájékoztatás a CLLD – Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló pályázati felhívásról

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat