fbpx

Városunk Dombóvár

2019. augusztus 29.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 29-én (csütörtök)
8,30 órakor
a Városháza Ujváry Termében  (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendkívüli ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés              

Belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata – Felülvizsgálati anyag – Haladéktalan intézkedést igénylő feladatok felsorolása

2. számú előterjesztés             

A Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése a Szabadság utca 8. alatti épület felújított részébe, tájékoztatás a Platán Otthont érintő hatósági ellenőrzésekről – Társulási megállapodás módosítása – Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás

3. számú előterjesztés             

Beszámoló a neves dombóvári elhunytak sírjainak gondozásáról – Beszámoló – Melléklet

4. számú előterjesztés              

Támogatási kérelem benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra

5. számú előterjesztés             

Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

6. számú előterjesztés             

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

7. számú előterjesztés             

Dombóvár város településrendezési eszközei 2018. évben kezdeményezett, teljes és tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításainak elfogadása – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet – 4. számú melléklet (Tömörített fájl) – 5. számú melléklet

8. számú előterjesztés             

Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

9. számú előterjesztés              

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Nem önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári ingatlanok feltérképezése

10. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A HACS által támogatott projektek megvalósításához szükséges kiadásokra átmeneti forrás biztosítása az önkormányzat részéről

11. számú előterjesztés         

Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények használatának biztosítása sportszervezetek részére

12. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Sportösztöndíj bevezetése a dombóvári sportegyesületekben sportoló versenyzők részére

Zárt ülés:

13. számú előterjesztés        

A Dombóvári Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

14. számú előterjesztés         

Hozzájárulás önkormányzati lakás bérlőjének kijelöléséhez

Új napirendi pont:

15. számú előterjesztés

Átmeneti jellegű megbízás adása a Dombó-Média Szolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat