fbpx

Városunk Dombóvár

2019. június 27.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 27-én (csütörtök)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry Termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

A Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetőjének megválasztása – Pályázat – Vélemények

2. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

3. számú előterjesztés             

A Dél-Kom Nonprofit Kft. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról – Melléklet (Beszámoló)

4. számú előterjesztés             

A dombóvári úszóegyesületek által működési támogatás elnyerésére benyújtott támogatási kérelmek elbírálása

5. számú előterjesztés             

A Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület által használt önkormányzati tulajdonú szőlőhegyi présház fejlesztése

6. számú előterjesztés             

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2018. évi működéséről – Hamulyák Közalapítvány beszámolója – Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány beszámolója – Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány beszámolója

7. számú előterjesztés             

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása – Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme – Dombóvári HACS Egyesület kérelme – Dombóvári Futball Club kérelme – Tinódi Ház Nonprofit Kft. kérelme

8. számú előterjesztés             

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról – A Dombóvári ESZI beszámolója

9. számú előterjesztés             

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2019. július 1-jétől

10. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

11. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés         

A Köztársaság utcai inkubátorház kialakításának költségei

13. számú előterjesztés         

Csapadékvíz-elvezetési problémák megoldását célzó intézkedések az újdombóvári városrészben – Melléklet

14. számú előterjesztés         

Energetikai tanúsítvány készíttetése a Dombóvári József Attila Általános Iskola épületére

15. számú előterjesztés         

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium előtt ároklefedéssel történő parkoló kialakítása

16. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!        

Önrész biztosítása a TOP-7.1.1—16-H-ERFA-2018-00032 azonosító számú „Szigeterdei közösségi tér kialakítása” elnevezésű projekt megvalósításához

17. számú előterjesztés         

A volt Korona szálló alatti pincék megvásárlása

18. számú előterjesztés         

Szent Erzsébet szobor elhelyezése a Szent László parkban – 1. melléklet – 2. melléklet

19. számú előterjesztés         

A szőlőhegyi Szent Anna kápolna körüli terület megújításának tervei – 1. melléklet – 2. melléklet – 3. melléklet

20. számú előterjesztés         

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, teljes eljárásban egyeztetett módosításaihoz kapcsolódóan a véleményezési szakasz lezárása – Melléklet

21. számú előterjesztés         

Tájékoztató a városi játszóterek állapotáról, szabványosításáról, a kialakításra kerülő új játszóterekről

22. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, illetve a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

23. számú előterjesztés         

Beszámoló a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről – Melléklet (Beszámoló)

Zárt ülés:

24. számú előterjesztés         

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetőjének megválasztása

(Az érintett utólag hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz!)

25. számú előterjesztés         

Hozzájárulás önkormányzati lakás bérlőjének kijelöléséhez

Új napirendi pontok: (nyilvános ülés)

26. számú előterjesztés

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen kialakított kutyafuttató használatba adása a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára

27. számú előterjesztés

Az újdombóvári vasútállomás környékén felmerült parkolási problémák megoldását célzó intézkedések – Melléklet

28. számú előterjesztés

A dombóvári központi háziorvosi ügyeletet működtető egészségügyi szolgáltató javaslata a feladatellátás során felmerülő veszteségei rendezésére – Az EMERGENCY SERVICE Kft. javaslata

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat