fbpx

Városunk Dombóvár

2017. március 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. március 28-án (kedden) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. március 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

6. számú előterjesztés

2017. évi sporttámogatási keret felosztása

7. számú előterjesztés

2017. évi sportrendezvény naptár elfogadása

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület formaruhájának beszerzéseMelléklet – Fúvószenekar logoja

5. számú előterjesztés

2017. évi civil támogatási keret felosztása

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!     

A Dombóvári Focisuli Egyesület önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

9. számú előterjesztés

Az óvodai ellátás intézményrendszerének felülvizsgálata

10. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata Bölcsődevezető javaslata A Dombóvári ESZI vezetőjének javaslata –  Az Integrált önkormányzati Szolgáltató Szervezet javaslata

11. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálataDombóvári ESZI javaslata

12. számú előterjesztés

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

15. számú előterjesztés

A Dombó-Média Szolgáltató Kft. finanszírozása  

17. számú előterjesztés

Paktum Iroda kialakítása és a Dombóvári HACS Egyesület tevékenységének támogatásaHACS Egyesület kérelme

20. számú előterjesztés

„Kőváza csillagképekkel” című műalkotás közterületen való felállítása

26. számú előterjesztés

Önkormányzati alapítású szervezetek alapító okiratának módosítása – Dombóvár Város Könyvtára módosító okiratDombóvár Város Könyvtára egységes alapító okirat HOSPITAL Alapítvány alapító okirat

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keret felosztásaRoma  Nemzetiségi Önkormányzat támogatási igénye

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat