fbpx

Városunk Dombóvár

2019. szeptember 25.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2019. szeptember 25-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. szeptember 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

5. számú előterjesztés

A fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló Park utcai lakótömb támogatott lakhatás formájában való működtetésének vizsgálata

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2019. I. félévi munkájáról – Melléklet

7. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati bizottságoknak és a civil tanácsnoknak a választási ciklus során végzett tevékenységéről, munkájáról

8. számú előterjesztés

Tájékoztatás az önkormányzat munkájának értékeléséről szóló közvélemény-kutatás eredményérőlMelléklet (Tanulmány)

10. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

12. számú előterjesztés

Területhasználat biztosítása az újonnan létesítendő uszodához

18. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához     

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzetének felülvizsgálata az óvodaátszervezés miatt

Hu/2. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda felülvizsgált szakmai dokumentumainak jóváhagyása – Pedagógiai programSzervezeti és működési szabályzat – Házirend – Továbbképzési Program – Honvédelmi intézkedési terv

Hu/3. számú előterjesztés

Pályázat kiírása az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetésére

Új napirendi pont: 

20. számú előterjesztés

A kényszer-végelszámolás alá került „HOSPITAL” Alapítvány önkormányzatra visszaszálló vagyonának felhasználása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat