fbpx

Városunk Dombóvár

2015. szeptember 23.

Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Humán Bizottsága                 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2015. szeptember 23-án (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.


A képviselő-testület 2015. szeptember 24-i rendes ülése elé kerülő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:


2. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Az önkormányzat új szociális szolgáltatástervezési koncepciója – Melléklet – Vélemények

6. számú előterjesztés

Közterületek elnevezése Dombóvár bel- és külterületén  – Térkép

7. számú előterjesztés

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől való ellátása, a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása – Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs községek Szociális Intézményfenntartó Társulása

10. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. többszemélyes társasággá alakítása

15. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Melléklet 1. – Melléklet 2. – Kiegészítés – Módosított: Melléklet 1. – Melléklet 2. – Szakcsi Kirendeltség költségvetésének módosítása

17. számú előterjesztés

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

23. számú előterjesztés

Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyása – ITS – Megalapozó vizsgálat – Tervezői válaszok 1. – Tervezői választok 2.

24. számú előterjesztés

Járási Esélyegyenlőségi Program elfogadása – Melléklet

25. számú előterjesztés

Buzánszky Jenő díszpolgárunknak emléket állítandó képzőművészeti alkotásra beérkezett pályázatok – Pelcz Zoltán és Benjámin 1. – Pelcz Zoltán és Benjámin 2. – Monori Sebestyén

28. számú előterjesztés

Adventi programokhoz kapcsolódó döntések

29. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához

31. számú előterjesztés

Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme

33. számú előterjesztés

Ügyvezetői megbízás lejárta miatt döntés pályázati kiírásról

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések

– Dombóvári Gyermekvilág Óvoda: Pedagógiai Program – szmsz – Házirend – Beszámoló

– Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Beszámoló

Hu/2. számú előterjesztés

Pályázat kiírása az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgató beosztására

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

34. számú előterjesztés

Állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés

Döntés a Szuhay Sportcentrum és a Katona József u. 37. szám alatti sporttelep létesítményvezetői munkakörének betöltéséről

Hu/3. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely betöltésének engedélyezése körzeten kívüli gyermek felvételével

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat