fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Egészségügyi alapellátás

Bölcsődei és óvodai ellátás

Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

Hulladékgazdálkodás (szilárd hulladék)

 

 • Dombóváron a hulladékkezelési közszolgáltatást a Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
 • A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A szolgáltatás díjainak megállapítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter hatásköre. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről és a fizetendő díjakról a szolgáltató honlapján található információ. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban hely szinten a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtése

 

 • Dombóváron a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást  a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi az önkormányzattal kötött szerződés alapján.
 • A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A szolgáltatással és a díjakkal kapcsolatban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Távhőszolgáltatás

 

 • Dombóváron a távhőszolgáltatást a Veolia Energia Magyarország Zrt. tulajdonában álló társaság, a Dombóvárhő Kft. végzi.
 • A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A szolgáltatás díjainak megállapítása az energiapolitikáért felelős miniszter hatásköre. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről és a fizetendő díjakról a szolgáltató honlapján található információ. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban hely szinten a 2005. évi XVIII. tv. rendelkezéseinek Dombóvár város területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Víziközmű-szolgáltatások

 

 • Dombóváron a víziközmű-szolgáltatásokat (a közműves ivóvízellátást az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetést)  a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződések alapján.
 • A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A szolgáltatás díjainak megállapítása a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter hatásköre.
 • A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről és a fizetendő díjakról a szolgáltató honlapján található információ.

Köztemetők fenntartása

 

 • A városi köztemetők üzemeltetését a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.
 • A Városi Temetőgondnokság elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A köztemetőkben való temetkezéssel és a szolgáltatással összefüggő díjakkal kapcsolatban a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Lakásgazdálkodás

 

 • Az önkormányzati bérlakások kezelését Dombóvár Város Önkormányzata végzi, mint bérbeadó.
 • A lakások bérbevételével és a bérleti díjakkal kapcsolatban az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Anyakönyvi események lebonyolítása

 

 • Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény értelmében az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
 • Az anyakönyvvezetők elérhetősége megtalálható az Önkormányzat/Önkormányzati Hivatal menüpontban.
 • A fizetendő díjakról  az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.
Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat