fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Egészségügyi alapellátás

Bölcsődei és óvodai ellátás

Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

Folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtése

 • Dombóváron a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást  a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi az önkormányzattal kötött szerződés alapján.
 • A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A szolgáltatással és a díjakkal kapcsolatban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Távhőszolgáltatás

 • Dombóváron a távhőszolgáltatást a Veolia Energia Magyarország Zrt. tulajdonában álló társaság, a Dombóvárhő Kft. végzi.
 • A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A szolgáltatás díjainak megállapítása az energiapolitikáért felelős miniszter hatásköre. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről és a fizetendő díjakról a szolgáltató honlapján található információ. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban hely szinten a 2005. évi XVIII. tv. rendelkezéseinek Dombóvár város területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Víziközmű-szolgáltatások

 • Dombóváron a víziközmű-szolgáltatásokat (a közműves ivóvízellátást az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetést)  a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződések alapján.
 • A szolgáltató elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A szolgáltatás díjainak megállapítása a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter hatásköre.
 • A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről és a fizetendő díjakról a szolgáltató honlapján található információ.

Köztemetők fenntartása

 • A városi köztemetők üzemeltetését a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.
 • A Városi Temetőgondnokság elérhetőségei megtalálhatók a Lakóhelyünk/Közszolgáltatások menüpontban.
 • A köztemetőkben való temetkezéssel és a szolgáltatással összefüggő díjakkal kapcsolatban a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Lakásgazdálkodás

 • Az önkormányzati bérlakások kezelését Dombóvár Város Önkormányzata végzi, mint bérbeadó.
 • A lakások bérbevételével és a bérleti díjakkal kapcsolatban az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Anyakönyvi események lebonyolítása

 • Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény értelmében az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
 • Az anyakönyvvezetők elérhetősége megtalálható az Önkormányzat/Önkormányzati Hivatal menüpontban.
 • A fizetendő díjakról  az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.
Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat