fbpx

Városunk Dombóvár

2017. január 25.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2017. január 25-én (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. január 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Döntés a Vlasic emlékmű átalakításáról – Melléklet

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 

7. számú előterjesztés

Beszámoló a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységérőlMelléklet

8. számú előterjesztés

A Farkas Attila Uszoda belépőjegyárainak felülvizsgálataMelléklet

9. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a cég által végzett köztisztasági feladatok felülvizsgálata

10. számú előterjesztés

A Siófok-Pécs kerékpáros útvonal fejlesztés megyei dokumentumokba történő rögzítése

11. számú előterjesztés

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep lakóterületként hasznosítani kívánt részén a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés kiépítése – Melléklet

12. számú előterjesztés

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának és a vagyonrendelet kapcsolódó rendelkezéseinek módosítása 

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása  Melléklet

15. számú előterjesztés

A Dombóvár Kártyáról szóló 4/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

16. számú előterjesztés

Szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

17. számú előterjesztés

A gazdálkodáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

18. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának módosítása a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tekintettelMelléklet

19. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2016. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól – Melléklet

21. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2015. évi környezeti állapotáról 

22. számú előterjesztés

Tájékoztató a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésével járó 2016. évi kiadásokról és bevételekről, valamint a 2017. évi fejlesztési elképzelésekről 

23. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szuhay Sportcentrumban büféhelyiség kialakításához szükséges munkálatok elvégzése

24. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra – Melléklet

25. számú előterjesztés

Beszerzési eljárás indítása a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyú projekttel kapcsolatban 

26. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása „Közétkeztetés ellátása Dombóvár városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével” elnevezéssel 

29. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2017. évi cafetéria-keretének meghatározása

30. számú előterjesztés

A polgármester 2017. évi szabadságolási terve – Melléklet

31. számú előterjesztés

 A polgármestert érintő jogi eljárásokban az ügyvédi képviselet költségei

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár közigazgatási területén, 1882/3 helyrajzi számú, természetben 7200 Dombóvár, Földvár utca címen található, 1/1 arányban Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanon megvalósuló Dombóvár, erdei futópálya beruházás megvalósítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok:

34. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

35. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat