fbpx

Városunk Dombóvár

2018. augusztus 30.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2018. augusztus 30-án (csütörtök) 8,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. augusztus 30-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által végzett önkormányzati közfeladatellátás bevétellel nem fedezett kiadásainak megtérítése

2. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2018. első féléves gazdálkodási adatainak ismeretében a cég részére a közművelődési feladatok ellátásához biztosított támogatás összegének felülvizsgálata – 1. melléklet: Főkönyvi kivonat – 2. melléklet: Zárókimutatás – 3. melléklet: Bevételes rendezvények pénzügyi kimutatása – 4. melléklet: Ingyenes rendezvények pénzügyi kimutatása – 5. melléklet: Tartozások – 6. melléklet: Követelések – 7. melléklet: Pénzkészlet

3. számú előterjesztés

A Hat vár hat rád rendezvény megrendezésével kapcsolatos kiadásokról szóló tájékoztatás

4. számú előterjesztés

A művelődési ház mögötti zöldterület kialakítása és új parkolóhelyek létrehozása – 1. számú melléklet (koncepcióterv) – 2. számú melléklet (költségbecslés)

5. számú előterjesztés

Ebfuttatók kialakítása

6. számú előterjesztés

A városi térfigyelő kamerarendszer bővítése a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú projekthez kapcsolódóan

7. számú előterjesztés

A szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőpontok bővítése Mászlonyban

8. számú előterjesztés

Az önkormányzati közterületeken keletkező zöldhulladék – darálásra alkalmas részén kívüli – hasznosítása, ártalmatlanítása – Melléklet

9. számú előterjesztés

A Kossuth Lajos utca és a Szabadság utca (Aradi vértanúk emlékműve) közötti gyalogos közlekedést szolgáló közterület (köz) elnevezése Schräter Zoltán családjáról

10. számú előterjesztés

Településrendezési eszközök 2018. évi módosításának kezdeményezése – 1. melléklet – 2. melléklet

11. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szigeterdei Közösségi Tér elnevezésű kulcsprojekt fejlesztési koncepcióterve

13. számú előterjesztés

A Dombóvári Futball Club számára támogatás biztosítása – DFC kérelme

14. számú előterjesztés

A nyílászáró csereprogram kiterjesztése

15. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

Új napirendi pont:

18. számú előterjesztés

Az uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai korszerűsítésekhez többletfedezetet biztosító képviselő-testületi döntések korrigálása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat