fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2018. június 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. június 27-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. június 28-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A szőlőhegyi Szent Anna kápolna területének tereprendezése

3. számú előterjesztés

Az egyházi fenntartású dombóvári temetőhöz kapcsolódó, a Gyöngyvirág körút mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú terület használatának átadása

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat által az idősellátáshoz kapcsolódóan biztosított szociális szolgáltatások egyházi fenntartású intézménnyel történő ellátása iránti kezdeményezés

5. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

9. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása a gyermekétkeztetést szolgáló önkormányzati működtetésű konyhák fejlesztésére kiírt pályázatra

10. számú előterjesztés

A Dombóvári HACS Egyesület által a TOP-7.1.1-16-2016-00046 projekt keretében meghirdetett, a „Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása (Kulcsprojekt) – Szigeterdei Közösségi Tér” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

11. számú előterjesztés

Tájékoztatás az önkormányzati településrendezési eszközök 2017-ben kezdeményezett módosításainak elfogadásához szükséges előkészítő eljárás jelenlegi állásáról

12. számú előterjesztés

A településképi önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett kormányhivatali törvényességi felhívás teljesítése érdekében szükséges intézkedések – A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása

13. számú előterjesztés

15. számú előterjesztés
A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szigeterdőben való sportolási lehetőségek bővítése

16. számú előterjesztés

A Dombóvár, Park utca 2. alatti ingatlan szennyvízelvezetésével kapcsolatban felmerült probléma új átemelő megépítésével történő megoldására irányuló javaslat – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

17. számú előterjesztés

Többletfedezet biztosítása TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 kódszámú, Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén elnevezésű projekthez kapcsolódó beruházás megvalósítására a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása érdekében

18. számú előterjesztés

Intézkedések a közterületre történő szabálytalan csapadékvíz-kivezetések megszüntetése érdekében 

19. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

21. számú előterjesztés

A TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú projekthez kapcsolódó „Közösségi szőlészet programelem bemutatása

22. számú előterjesztés

Kiválás a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból

23. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, illetve a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tevékenységéről – Szennyvízkezelési Társulás beszámolója – Szennyvízkezelési Társulás költségvetési beszámolója – Többcélú Társulás beszámolója

Zárt ülésen tárgyalni javasolt előterjesztés:

24. számú előterjesztés

A fejlesztési célból felvenni kívánt hitel feltételeire tett indikatív ajánlat

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a Tanulmányok készítése a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00063 azonosítószámú projekt keretében elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár volt lovaspálya központi épületének és lelátójának bontása” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok:

PG/3. számú előterjesztés (zárt ülés)


PG/4. számú előterjesztés (zárt ülés)

26. számú előterjesztés (nyilvános ülés)