fbpx

Városunk Dombóvár

2019. február 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2019. február 27-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. február 28-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítésének értékelése

3. számú előterjesztés

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének ideiglenes meghosszabbítása

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről – Melléklet

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról, továbbá a 2019. évi programtervezete – 1. melléklet (beszámoló) – 2. melléklet (programterv)

7. számú előterjesztés

A Tüskei horgásztavak halgazdálkodási jogának haszonbérbe, és a Tüskei horgásztavakhoz tartozó külterületi ingatlanok bérbeadása – Melléklet

9. számú előterjesztés

A 2019. évi „Város hete” rendezvénysorozat programterve és költségvetése

10. számú előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás biztosítása a Dombó-Média Kft. ügyvezetője számára a 7200 közéleti lap megjelentetésével kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételéhez – Melléklet

11. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, beszámoló a cégre bízott közfeladatok 2018. évi ellátásáról, illetve a 2019. évi ellentételezés összegének meghatározása – Melléklet

12. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a köztemetők parcellázásának átalakítása, a köztemetők üzemeltetési feladatainak ellátása

13. számú előterjesztés

A helyi védettség alá eső épületek listájának bővítéseMelléklet

14. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete – Kiegészítés – Előterjesztés melléklete – Rendelettervezet – Rendelettervezet mellékletei – Intézményi vélemények

15. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés

Önkormányzati rendeletekben foglalt egyes díjtételek felülvizsgálata

17. számú előterjesztés

Önkormányzati ingatlanok telekalakítása és értékesítése, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

18. számú előterjesztés

A bérlakások felújításáról és karbantartásáról szóló beszámoló, a 2019. évre tervezett felújítások

19. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A szőlőhegyi kerékpárút kialakításának költségei, a megvalósítás ütemezése

20. számú előterjesztés

Közterület bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé

21. számú előterjesztés

Sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatása

24. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények 2018. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

25. számú előterjesztés

A Kapos-hegyháti Natúrpark területét bemutató turisztikai térkép elkészítése

26. számú előterjesztés

A megszüntetett Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás pénzügyi beszámolója – Melléklet

Zárt ülés:

28. számú előterjesztés

A 2019. évi helyi elismerések adományozása (Ivanich Antal-díjra érkezett felterjesztések vonatkozásában)

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

29. számú előterjesztés

Beszámoló a Kinizsi utca 37. szám alatti JAM Központ tűzjelző rendszerének javítása érdekében tett intézkedésekről

30. számú előterjesztés

Regionális Vasutas nap szervezéséhez helyszín biztosítása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Nyilvános ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Zöldfa utcai ingatlan értékesítése garázsépítési célra

Zárt ülés:

PG/2. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést, mivel a bizottság 2019. február 22-én döntést hozott az ügyben!

Döntés a „Képzések az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Tsz keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pont: (zárt ülés):

PG/3. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Pannónia u. 7. alatti önkormányzati épületben csővezetékek cseréje” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat