fbpx

Városunk Dombóvár

2019. június 26.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2019. június 26-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. június 27-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

3. számú előterjesztés

A Dél-Kom Nonprofit Kft. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról

4. számú előterjesztés

A dombóvári úszóegyesületek által működési támogatás elnyerésére benyújtott támogatási kérelmek elbírálása

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület által használt önkormányzati tulajdonú szőlőhegyi présház fejlesztése

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása – Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme – Dombóvári HACS Egyesület kérelme – Dombóvári Futball Club kérelme – Tinódi Ház Nonprofit Kft. kérelme

9. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2019. július 1-jétől

10. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés

A Köztársaság utcai inkubátorház kialakításának költségei

13. számú előterjesztés

Csapadékvíz-elvezetési problémák megoldását célzó intézkedések az újdombóvári városrészben – Melléklet

14. számú előterjesztés

Energetikai tanúsítvány készíttetése a Dombóvári József Attila Általános Iskola épületére

15. számú előterjesztés

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium előtt ároklefedéssel történő parkoló kialakítása

16. számú előterjesztés

Önrész biztosítása a TOP-7.1.1—16-H-ERFA-2018-00032 azonosító számú „Szigeterdei közösségi tér kialakítása” elnevezésű projekt megvalósításához

17. számú előterjesztés

A volt Korona szálló alatti pincék megvásárlása

18. számú előterjesztés

Szent Erzsébet szobor elhelyezése a Szent László parkban 1. melléklet2. melléklet

19. számú előterjesztés

A szőlőhegyi Szent Anna kápolna körüli terület megújításának tervei – 1. melléklet – 2. melléklet – 3. melléklet

20. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, teljes eljárásban egyeztetett módosításaihoz kapcsolódóan a véleményezési szakasz lezárása – Melléklet

21. számú előterjesztés

Tájékoztató a városi játszóterek állapotáról, szabványosításáról, a kialakításra kerülő új játszóterekről

22. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, illetve a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

23. számú előterjesztés

Beszámoló a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről – Melléklet (beszámoló)

Zárt ülés:

25. számú előterjesztés

Hozzájárulás önkormányzati lakás bérlőjének kijelöléséhez

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés (nyilvános ülés):

PG/1. számú előterjesztés

A 2019. évi járdaprogramban való részvételre beérkezett kérelmek elbírálása

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok