fbpx

Városunk Dombóvár

2019. május 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2019. május 29-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. május 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2018. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén – Beszámoló

2. számú előterjesztés

A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos döntések – Beszámoló

3. számú előterjesztés

A Dombóvárhő Kft. beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer működtetéséről – Beszámoló

5. számú előterjesztés

Fenntartói döntés a Dombóvári Szivárvány Óvoda szétválasztására irányuló kezdeményezésről – Alkalmazotti közösségek véleménye – Szülői közösségek véleménye

7. számú előterjesztés

Döntés Döbrököz község dombóvári szennyvíztelephez való csatlakozása ügyében – Melléklet

8. számú előterjesztés

Közművelődési megállapodás megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel

9. számú előterjesztés

A Dombó-Média Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti terve – Üzleti terv – FEB döntés

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletA rendelettervezet mellékletei Dombóvári ESZI beszámolójaDombóvári intézmények beszámolóiJegyzői nyilatkozatok a belső kontrollrólDombóvári intézményvezetők nyilatkozatai – Kiegészítés

11. számú előterjesztés

Beszámoló a 2018. évi helyi adóztatási feladatok ellátásról

12. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése 

15. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításához kapcsolódóan állásfoglalás a környezeti vizsgálat szükségességéről – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet

16. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló egyes kezdeményezéseket megalapozó közlekedési és terület­felhasználási tanulmányterv véglegesítéséhez kapcsolódó döntés – Mellékletek – Tanulmány

17. számú előterjesztés

A szőlőhegyi városrész épített örökségének részletes értékfelmérése – Dombóvár-Szőlőhegy értékfelmérése – Döbrököz-Öreghegy értékfelmérése

18. számú előterjesztés

A Radnóti utcában található műszaki állomás közúton való megfelelő megközelítése érdekében javasolt intézkedések

19. számú előterjesztés

Az ingyenesen igénybe vehető vezeték nélküli internet hozzáférési pontok bővítése Dombóváron a WiFiEU finanszírozási programból 

20. számú előterjesztés

Újabb döntés az épületbontással érintett önkormányzati tulajdonú kakasdombi ingatlanokat érintően

21. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston Programra a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése céljából 

22. számú előterjesztés

A Szenes Hanna téren köztéri alkotás elhelyezése

Új napirendi pont: 

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

A 2019. évi járdaprogramban való részvételre beérkezett kérelmek elbírálása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat