fbpx

Városunk Dombóvár

2019. szeptember 25.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2019. szeptember 25-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. szeptember 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

2. számú előterjesztés

A DRV Zrt. beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásáról – Beszámoló

3. számú előterjesztés

A víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve – 1. melléklet (ivóvíz) – 2. melléklet (szennyvíz) – 3. melléklet (szakértői vélemény) – 4. melléklet  (DRV Zrt. tájékoztatása)

4. számú előterjesztés

A közművagyon részét képező üzemen kívüli kutak selejtezése

7. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati bizottságoknak és a civil tanácsnoknak a választási ciklus során végzett tevékenységéről, munkájáról

8. számú előterjesztés

Tájékoztatás az önkormányzat munkájának értékeléséről szóló közvélemény-kutatás eredményéről – Melléklet (tanulmány)

9. számú előterjesztés

A helyi adóztatással kapcsolatos döntések

10. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

11. számú előterjesztés

Az önkormányzati bérlakások 2019. II. félévére tervezett felújításai

12. számú előterjesztés

Területhasználat biztosítása az újonnan létesítendő uszodához

13. számú előterjesztés

Az I. utca 65. szám alatti volt Junior Étterem bérbeadása

14. számú előterjesztés

Rekortán borítású futópálya kialakítása a Szuhay Sportcentrumban

15. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló, az újdombóvári és a tüskei városrészt érintő kezdeményezéseket megalapozó végleges közlekedési és területfelhasználási tanulmányterv – Melléklet

16. számú előterjesztés

A Radnóti utca útburkolatának kiszélesítésére vonatkozó műszaki tartalom és a felmerülő költségek

17. számú előterjesztés

Az „Azbesztmentes Dombóvár 2030” program kidolgozásának kezdeményezése

18. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

Új napirendi pont: 

20. számú előterjesztés

A kényszer-végelszámolás alá került „HOSPITAL” Alapítvány önkormányzatra visszaszálló vagyonának felhasználása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat