fbpx

Városunk Dombóvár

2015. június 24.

Dombóvár Város Önkormányzatának

   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  .

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2015. június 24-én (szerda) 13,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

 

A képviselő-testület 2015. június 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről  – Melléklet

3. számú előterjesztés

Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

4. számú előterjesztés

A Kórház utcai szennyvíz-átemelő aprítójának cseréjével kapcsolatos vizsgálat eredménye

5. számú előterjesztés

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Somlai Adrienn Megbízási Szerződésének módosítása

6. számú előterjesztés

Döntés a Művelődési Ház Nonprofit Kft. fejlesztéséről

9. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézmény-fenntartó társulása 2014. évi működéséről, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi szakmai munkájáról

10. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás 2014. évi működéséről, valamint a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ 2014. évi szakmai munkájáról

11. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2014. évi működéséről

12. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

13. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi működéséről

16. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

17. számú előterjesztés

Döntés az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. által ellátott kibővített szolgáltatás további fenntartásáról – Melléklet 1. – Melléklet 2.

18. számú előterjesztés

Biohulladék-kezelő telep koncepciója

19. számú előterjesztés

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett törvényességi felhívás elfogadása

20. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

21. számú előterjesztés

A helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

22. számú előterjesztés

A közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 11/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

23. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása – Melléklet 1. – Melléklet 2.

24. számú előterjesztés

Települési folyékony hulladék elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása

25. számú előterjesztés

Döntés a Katona József u. 37. szám alatt található sporttelep további üzemeltetéséről és az érintett sportszervezetek térítésmentes ingatlan használatáról

26. számú előterjesztés

Szuhay Sportcentrum területén kút létesítése

28. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzattal szembeni tartozása mögötti fedezethiány kialakulása körülményeinek vizsgálata, tájékoztató a folyamatban lévő peres eljárásról

29. számú előterjesztés

Szigeterdő további tervezésének jóváhagyása

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

30. számú előterjesztés

„Főtér program” újratervezésének jóváhagyása

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

 31. számú előterjesztés

„Egészségház projekt” koncepciójának jóváhagyása – Melléklet

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

32. számú előterjesztés

Piknikező hely kialakítása Gunarasban

33. számú előterjesztés

Közlekedés-szervezési döntések  – Kiegészítés

34. számú előterjesztés

Kórház utcában a Kórház melletti ingatlanon parkolók létesítése

36. számú előterjesztés

Fakivágás a Dombóvár-Szőlőhegy kerékpárút nyomvonalán

37. számú előterjesztés

Lemondások miatt tagok választása egyes önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottságába

38. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása a „Támasz Otthon meglévő épületének bővítése és akadálymentesítése” tárgyában

Zárt ülés:

39. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 

40. számú előterjesztés

A Gunaras Zrt. részletfizetési kérelme

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Ivanich u. 39/A. szám alatti 1358/A hrsz-ú épület tetőjavítási munkáinak elvégzése 632,5 m2 tetőfelületen” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Szakmai szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 azonosítószámú „Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat