fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Pályázati felhívás piaci alapon kiadható lakás bérleti jogának elnyerésére (Dombóvár, Pannónia út 5.)

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi

piaci alapon kiadható lakás bérleti jogának elnyerésére

 

Dombóvár, Pannónia út 5. III/34. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

 • komfortfokozat: összkomfortos
 • alapterület: 31,28 m2 1 szoba
 • bérleti díj: 14.740, – Ft/hó
 • közös költség: 1.000, – Ft/hó
 • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

Dombóvár, Pannónia 5. szám alatti épület energetikai tanúsítványszáma: HET 00403798

A Bérbeadó a Pályázó részére a lakás megtekintését biztosítja. A lakást a Bérbeadó a pályázat beadásának idején fennálló műszaki állapot szerint adja birtokba.

A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául a kijelölt bérlő 3 havi lakbérrel azonos összegű óvadék megfizetésére köteles, melynek összege jelen esetben 44.220, – Ft

Pályázatot nyújthat be, aki

 • a pályázati feltételeket elfogadja.
 • amennyiben volt már bérlői jogviszonya, a korábbi bérlakás vonatkozásában hátralékos tartozása nincs az önkormányzat, illetve a korábbi lakáskezelő, valamint közüzemi szolgáltatók felé
 • Dombóvár város közigazgatási területén található lakások esetében a lakást együtt használni kívánó személyek vonatkozásában az egy főre jutó jövedelem eléri az adott lakás havi bérleti díjának a 300%-át.

Pályázathoz csatolni kell:

 • a lakást együtt használni kívánó személyeknek a pályázat benyújtását megelőző egyhavi jövedelméről szóló igazolását.

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában (Bezerédj u. 14.) ügyfélfogadási időben.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 24. (csütörtök) 16 óra

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal lakásügyi irodájába Illésné Havasi Ildikó (Dombóvár, Bezerédj u. 14.) lakásügyi ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület javaslata alapján kerülnek elbírálásra.

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • lakhatási körülmények
 • jövedelmi viszonyok
 • gyermekek száma
 • együtt lakók száma
 • korábban benyújtott pályázatok eredménye,
 • család összetétele
 • közszolgáltatók igazolása arról, hogy a pályázó és családja által lakott ingatlan vonatkozásában nem áll fenn közüzemi tartozás.

Egyéb feltételek:

 • Bérbeadás időtartama: 1 év, amennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszony rendeletben előírt feltételeinek az 1 év letelte után továbbra is megfelel, szerződése további 4 évre meghosszabbítható.
 • A házastársak, illetve a legalább egy éve igazoltan élettársként együtt élők, mint bérlőtársak igénylésüket csak együttesen nyújthatják be.
 • Nem jogosult bérlakás használatára az, aki a lakásbérleti jogát valótlan adatok közlése, vagy megtévesztés következtében nyerte el.
 • A bérleti jog másra át nem ruházható, bérbe nem adható.

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni

 • Személyesen a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában (Bezerédj u. 14.), vagy
 • Telefonon a 74/564-595-ös számon.

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

Last modified: 2020.09.29.