fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Pályázati felhívás német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Százszorszép Óvoda És Bölcsőde
Dombóvári Százszorszép Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, III. utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényességi keretek betartásával, a Pedagógiai Program és a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

 •         gyermekcentrikus szemléletmód,
 •         kreativitás,
 •         innovatív gondolkodás,
 •         csapatmunka,
 •         felhasználói szintű számítógépes ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •         végzettséget igazoló dokumentum másolata
 •         motivációs levél
 •         erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teufelné Glaub Ágnes nyújt, a 06-74/466-031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, III. utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203./I./4./11./2021 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.
 •         Személyesen: Teufelné Glaub Ágnes, Tolna megye, 7200 Dombóvár, III. utca 34. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Dombóvár Város Önkormányzata – 2021. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Last modified: 2021.08.24.