fbpx

Városunk Dombóvár

A Fő és Ady utcai csapadékvíz-elvezető rendszerek kialakítása, illetve felújítása érdekében Dombóvár Város Önkormányzata 2021 januárjában pályázatot nyújtott be. Majd a pályázat elnyerése után, 2021 nyarán, tájépítészeti terveket rendelt, hogy a rekonstrukciós munkálatokat a megfelelő színvonalon végezhessék el.
A tervek társadalmasítása 2022 tavaszán kezdődött. A város forgalmas közterületein tablókat helyeztünk el, melyeket mindenki szabadon megtekinthetett, véleményezhetett. A tablók a mai napig az Ady E. utcában és az újdombóvári József Attila Iskola kerítésén vannak, illetve folyamatosan megtekinthetők a dombovar.hu weboldalon.
A tervek szerint:
– a csapadékvíz elvezetés megoldódik,
– 230 db új áteresz és ugyanennyi kapubejáró készül,
– 5032 m2 járda újul meg térkövezéssel.
– A területeken található elöregedett, veszélyes fasorok cserére kerülnek, a teljes fasor városi környezetet toleráló útsorfákkal kerül kialakításra,
– Az Ady E. utcában 182 db,
– a Fő utcán 268 db többször iskolázott facsemete elültetésével.
A tervek megvalósításához szükséges volt a jelenlegi veszélyt jelentő fasor eltávolítása. A két említett fasor generációk óta élt Dombóvár szívében, sokan szeretettel kötődtek az árnyékot adó, tekintélyt parancsoló, bölcsen Dombóvár fölé emelkedő fákhoz, ezek azonban sajnos egyre több és több veszélyt jelentettek. A fasorok szépségét, a fák természeti jelentőségét senki sem vitatta, azonban a városvezetés felelőséggel tartozik minden állampolgárért, így döntéshelyzetbe került.
A döntést egy korábbi rendelet-módosítás tette lehetővé.
Szabó Loránd polgármestersége idején, a 2015-ben regnáló képviselő-testület, a Fő utcai vadgesztenye fasor 1976 óta fennálló természeti területként való védettségét megszüntette és természeti értékként helyezte védelem alá.
Ez az átminősítés tette lehetővé, hogy 2023-ban a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a fasor védettségét a jelenlegi képviselő testület jogszerűen megszüntesse. A megszüntetéshez a nemzeti park igazgatóságának véleményére így már nem volt szükség.
A döntést az önkormányzat megalapozottan hozta meg:
1. Igazságügyi szakvéleményt szerzett be. A szakértő megállapításai az alábbiakban olvashatóak:
– „Az elöregedett lakott környezetben jelenleg szépen mutató fák potenciális veszélyt rejtenek. Ezeket a veszélyeket, mint nagy tapasztalattal rendelkező erdészeti szakember magam is látom és folyamatosan felhívom a védelemre hivatottakat ennek megszüntetésére.”
– „A fákat, mint képzett szakember felmértem és valamennyi tulajdonságát összevetve egyértelműen javaslom a fenntartónak a fasor mihamarabbi fafajcseréjét.”
– „Mi a fontosabb: Az emberélet biztonsága, vagy pedig egy olyan fás zöldterület védelme, amely az előző szavakhoz kapcsolódóan veszélyeztetheti az alkalomszerűen vagy rendszeresen ott tartózkodókat, közlekedőket.”
A teljes szakvélemény szintén a dombovar.hu weboldalon mindenki számára elérhető.
Tehát lehet, hogy a fák levelei, ágai, élőnek tűnnek, de a gyökérzetük azonban korhadt, nem bírja tartani a koros, súlyos fatörzset, így folyamatos veszélyforrást jelentenek, pontos élettartamuk nem megjósolható. Kivágásukkor a törzsek egészségesnek tűnhetnek egy adott ponton, azonban attól feljebb vagy a gyökérzetben elhaltak lehetnek.
2. 1988-ban, a Fő utcai fasor elöregedését és a kivágás szükségességét az akkori tanács Városgazdálkodási Osztálya már megállapította, erre azonban mindeddig nem került sor.
3. Az elöregedett dombóvári faállomány több alkalommal okozott balesetet, 2018-ban pedig szomorú tragédiát: egy autóra dőlt fa négy ember halálát okozta.
A 2023. február elején tomboló szélviharban a fasorból egy családi házra és a kerítésre dőlt egy juharfa. Ennek a teljes gyökérzete el volt korhadva, törzse pedig épnek tűnt. Kidőlésekor megrongálta a villamos és telekommunikációs hálózatot, így több háztartásban nem volt áram.
Szintén ezen a napon a gesztenyefasorban 4 db fa hatalmas vázága törött le anyagi károkat okozva az újdombóvári általános iskolának a kerítésében és udvarán, ahol ekkor szerencsére nem tartózkodtak gyermekek.
4. A Fő utcai lakók aláírásokat-gyűjtöttek, hogy a fasort szüntesse meg az önkormányzat, hiszen hosszú évek óta rendszeresen jelentettek károkat, és egyre türelmetlenebbül várták a megoldást.
5. Ultrahangos favizsgáló műszerrel az önkormányzat munkatársai több alkalommal is vizsgálták a fasorokat. A vizsgálatok eredménye azonban félrevezető lehet, önmagában csak erre alapozni hiba volna, hiszen a készülék is csak az adott, vizsgált keresztmetszetről ad képet, a fa teljes állapotáról nem. A fakidőléseket ugyanis jellemzően a gyökerek korhadása, illetve ép törzsűnek tűnő fa letörő ága okozza. Mindkettő okozhat jelenős károkat, de akár az emberi életet is veszélyeztetheti.
A munkálatok megkezdésének az idejét nem az önkormányzat döntötte el. A pályázati határidők miatt kellett a fakivágásokat nyáron megkezdeni.
Tehát, a gesztenyefákat azért kezdtük nyáron kivágni, mert a 2022 novemberében megkezdett közbeszerzési eljárás mostanra fejeződött be.
Csak most volt lehetséges az eredményhirdetés és a munkavégzés megkezdése. Azt viszont semmiképpen nem szerettük volna, hogy a fakivágásokra a szeptemberi óvoda- és iskolakezdés időszakában kerüljön sor. Az újdombóvári útszakasz ekkor jóval forgalmasabb, iskolások, óvodások, az orvosi rendelőbe érkező betegek jóval nagyobb mértékben használják. A forgalomkorlátozások mindig okoznak kellemetlenséget a lakosságnak, különösen igaz ez a frekventált hónapok esetén, míg a nyári hónapokban kevésbé forgalmas ez az útszakasz.
A munkálatokat 2023-ban be kell fejezni, csak az idei év áll rendelkezésre, a pályázati határidő meghosszabbítása nem lehetséges.
A kivágott gesztenyefák, az állapotuknak megfelelő értéken, a dombóvári lakosság részére értékesítésre kerülnek. Az erről szóló felhívás hamarosan közzétételre kerül a város honlapján.
Az új, városba illő, mutatós oszlopos hársfák telepítése még az idei év őszén megtörténik.
Bízunk abban, hogy
– a megújult városrészek,
– az új, egészséges facsemeték,
– a biztonságos környezet,
– a megfelelő csapadékvíz elvezetés,
– a kiváló minőségű járda mindenki örömére válik.
Reméljük, hogy az eredmény azon lakosokat is békességre készteti, akik érzelmileg szorosan kötődtek a város két valóban lenyűgöző, de sajnos veszélyt rejtő fasorához, és a munkálatok jelen állapota megrémiszti vagy felháborítja őket.
A munkát valahol el kell kezdeni ahhoz, hogy be lehessen fejezni, és élvezni lehessen annak előnyeit, gyönyörködni lehessen a megújulásban.
Nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy a gesztenyefák látványa pótolhatatlan, de a nyugalomban és biztonságban való együttéléshez kompromisszumokat kell kötnünk, alkalmazkodnunk kell egymáshoz, csak így élhetünk együtt nyugalomban és békességben.
A projekt 1,2 milliárd forintos beruházással gazdagítja városunkat.
Pintér Szilárd polgármester                                                                  Dr. Szabó Péter jegyző

Last modified: 2023.08.01.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat