fbpx

Városunk Dombóvár

2015. december 17.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. december 17-én 9,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

1. számú előterjesztés            

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Kifizetetlen szállítói állomány

2. számú előterjesztés            

Tájékoztató a Gólyavár régészeti feltárásáról

3. számú előterjesztés            

Helyi természetvédelemmel kapcsolatos döntések – Természetvédelmi Alapterv

4. számú előterjesztés            

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása – 1. melléklet – 2/1. melléklet2/2. melléklet – 3/1. melléklet3/2. melléklet – 4. melléklet

5. számú előterjesztés            

Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

6. számú előterjesztés            

Tájékoztató az iskolai oktatásnak helyet adó, vagyonkezelésbe adott ingatlanok állapotáról

7. számú előterjesztés            

„Dombópédia” – Dombóvár és környékének helytörténeti adatbázisa

8. számú előterjesztés            

Intézményfenntartó társulásokkal és a gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatos döntések – Módosítás – Egységes szerkezet

9. számú előterjesztés            

Önkormányzati ingatlanok használatának meghosszabbítása

10. számú előterjesztés        

Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság 2015. II. félévi munkájáról

11. számú előterjesztés        

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés        

Településrendezési eszköz módosítása a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek hasznosításáról és Gunaras gyógyhellyé nyilvánításáról

13. számú előterjesztés        

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés        

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

15. számú előterjesztés        

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról és a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés        

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

17. számú előterjesztés        

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása – 1. melléklet – 2. melléklet

18. számú előterjesztés        

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet

19. számú előterjesztés        

Turisztikai kiadvány megjelentetése

20. számú előterjesztés        

„Dombóvár napjainkban” címmel könyv megjelentetése

21. számú előterjesztés        

M9-es autópálya megvalósításának hatásai és azok kezelése

22. számú előterjesztés        

Kölcsey utca egyirányú részének forgalomtechnikai átalakítása – Melléklet

23. számú előterjesztés        

Egyes útszakaszokra vonatkozó 7,5 tonnás súlykorlátozás bevezetése

24. számú előterjesztés        

Szarvasd belterületbe vonása

25. számú előterjesztés        

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve

26. számú előterjesztés        

Árajánlatkérés betontörmelék aprítására a kialakítás alatt lévő kórházi parkolóhoz történő felhasználás céljából

27. számú előterjesztés        

Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezéssel

28. számú előterjesztés        

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő világítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrumba

29. számú előterjesztés        

Sportügyekkel kapcsolatos döntések – 1. melléklet – 2. melléklet – 3. melléklet

30. számú előterjesztés        

Közösségi adománygyűjtés a „Negyedik láng” versenyfutás program keretében

31. számú előterjesztés        

Az Önkormányzati Hivatal levélkezelési tevékenységének korszerűsítése postaköltség és munkaidő megtakarítás érdekében, különös tekintettel az adóhatósági küldeményekre

32. számú előterjesztés        

Folyószámlahitel igénybevétele

33. számú előterjesztés        

Beszámoló a „Hat vár hat rád” program tapasztalatairól, tényleges kiadásairól – programelőzetes

34. számú előterjesztés        

Dombóvár város 2016. évi rendezvénynaptára

35. számú előterjesztés        

A képviselő-testület 2016. évi munkaterve

36. számú előterjesztés        

Tájékoztató Dombóvár város környezeti állapotáról – Melléklet

37. számú előterjesztés        

Közfeladat ellátására szerződés kötése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

38. számú előterjesztés        

Döntés a „Közétkeztetés ellátása Dombóvár városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

39. számú előterjesztés        

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

Új napirendi pont:

40. számú előterjesztés

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat