fbpx

Városunk Dombóvár

2015. június 26.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. június 26-án 14,30 órakor kezdődő

rendes ülésére

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről  – Kiegészítés

2. számú előterjesztés             

Beszámoló a Dombóvári Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről  – Melléklet

3. számú előterjesztés            

Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

4. számú előterjesztés            

A Kórház utcai szennyvíz-átemelő aprítójának cseréjével kapcsolatos vizsgálat eredménye

5. számú előterjesztés            

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Somlai Adrienn Megbízási Szerződésének módosítása

6. számú előterjesztés             

Döntés a Művelődési Ház Nonprofit Kft. fejlesztéséről

7. számú előterjesztés            

A művelődési ház és a városi könyvtár elnevezése

8. számú előterjesztés            

Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság munkájáról  – Kiegészítés

9. számú előterjesztés             

Beszámoló a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézmény-fenntartó társulása 2014. évi működéséről, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi szakmai munkájáról

10. számú előterjesztés        

Beszámoló a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás 2014. évi működéséről, valamint a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ 2014. évi szakmai munkájáról

11. számú előterjesztés        

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2014. évi működéséről   

12. számú előterjesztés        

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

13. számú előterjesztés        

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi működéséről

14. számú előterjesztés        

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2014. évi működéséről  – Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány

15. számú előterjesztés        

A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

16. számú előterjesztés        

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés

17. számú előterjesztés        

Döntés az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. által ellátott kibővített szolgáltatás további fenntartásáról – Melléklet 1. – Melléklet 2.

18. számú előterjesztés        

Biohulladék-kezelő telep koncepciója

19. számú előterjesztés        

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett törvényességi felhívás elfogadása

20. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

21. számú előterjesztés        

A helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

22. számú előterjesztés        

A közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 11/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

23. számú előterjesztés        

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása – Melléklet 1. – Melléklet 2.

24. számú előterjesztés         

Települési folyékony hulladék elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása

25. számú előterjesztés        

Döntés a Katona József u. 37. szám alatt található sporttelep további üzemeltetéséről és az érintett sportszervezetek térítésmentes ingatlan használatáról

26. számú előterjesztés        

A Szuhay Sportcentrum területén kút létesítése

27. számú előterjesztés        

Kiválás a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulásból

28. számú előterjesztés        

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzattal szembeni tartozása mögötti fedezethiány kialakulása körülményeinek vizsgálata, tájékoztató a folyamatban lévő peres eljárásról

29. számú előterjesztés        

Szigeterdő további tervezésének jóváhagyása

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

30. számú előterjesztés        

„Főtér program” újratervezésének jóváhagyása

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

31. számú előterjesztés        

„Egészségház projekt” koncepciójának jóváhagyása – Melléklet

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

32. számú előterjesztés        

Piknikező hely kialakítása Gunarasban

33. számú előterjesztés        

Közlekedés-szervezési döntések  – Kiegészítés

34. számú előterjesztés        

Kórház utcában a Kórház melletti ingatlanon parkolók létesítése

35. számú előterjesztés        

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

36. számú előterjesztés        

Fakivágás a Dombóvár-Szőlőhegy kerékpárút nyomvonalán

37. számú előterjesztés        

Lemondások miatt tagok választása egyes önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottságába

38. számú előterjesztés        

Közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása a „Támasz Otthon meglévő épületének bővítése és akadálymentesítése” tárgyában

 

Képviselői interpellációk

 

Zárt ülés:

39. számú előterjesztés         

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 

40. számú előterjesztés        

A Gunaras Zrt. részletfizetési kérelme

Új napirendi pontok:

41. számú előterjesztés

Az ÖKO-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. átvilágításáról szóló jelentés megtárgyalása – Vizsgálati jelentés

42. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. szakképzési tevékenységének támogatása

43. számú előterjesztés

Kaposszekcsői ingatlan tulajdonrészének értékesítése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat