fbpx

Városunk Dombóvár

2015. november 26.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. november 26-án 15,00 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés            

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Kifizetetlen szállítói tartozások – Kiegészítés

2. számú előterjesztés            

Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségügyi állapotáról, a város közegészségügyi-járványügyi helyzetéről – Melléklet

3. számú előterjesztés            

A Dombóvári Járási Hivatal tájékoztatója a tevékenységéről, a 2015-ben lezajlott szervezeti változásokról és a dombóvári kormányablak kialakításáról – Melléklet

4. számú előterjesztés            

Szigeterdei közvilágítás fejlesztése

5. számú előterjesztés            

Tehetséggondozó program indítása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban – Melléklet

6. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Tájékoztató az iskolai oktatásnak helyet adó, vagyonkezelésbe adott ingatlanok állapotáról

7. számú előterjesztés            

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek hasznosítása

8. számú előterjesztés            

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel a műszaki tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása

9. számú előterjesztés            

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

10. számú előterjesztés        

A kaposszekcsői hulladékudvar igénybevételével kapcsolatban lefolytatott egyeztetés eredménye

11. számú előterjesztés        

Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

12. számú előterjesztés        

A Dombó-Média Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

13. számú előterjesztés        

Beszámoló a Lakhatási Tanácsadó Testület munkájáról, sajtó-helyreigazítás kezdeményezése – Melléklet

14. számú előterjesztés        

Közvilágítás korszerűsítése

15. számú előterjesztés        

Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése

16. számú előterjesztés        

Feladatellátási szerződés kötése a Dombóvár-Tamási (Pári) közötti kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány elkészítéséről – Kiegészítés

17. számú előterjesztés        

Vízelvezető árkok üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása

18. számú előterjesztés        

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

19. számú előterjesztés        

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés        

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 33/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

21. számú előterjesztés        

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

A helyi adókról szóló 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

22. számú előterjesztés        

A növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása első olvasatban

23. számú előterjesztés        

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet

24. számú előterjesztés        

A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet

25. számú előterjesztés        

A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

26. számú előterjesztés        

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Megállapodás a tagönkormányzatok között a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központot fenntartó Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszűnésével összefüggésben

27. számú előterjesztés         

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény új arculatának kialakítása

28. számú előterjesztés        

Emléktábla Saguly Károlyról

29. számú előterjesztés        

Új tájékoztató táblák elhelyezése

30. számú előterjesztés        

A dombóvári köztemetéseket végző szolgáltató kiválasztása versenyeztetéssel 

31. számú előterjesztés         

Beszámoló a 2015. évi vagyongazdálkodásról és a 2016. évi célokról

32. számú előterjesztés        

Beszámoló az izraeli út során szerzett tapasztalatokról és a partnertelepülési tárgyalások eredményeiről

33. számú előterjesztés        

Behajtási költségátalány megfizetése – 1. melléklet – 2. melléklet – 3. melléklet

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

34. számú előterjesztés        

Állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés        

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói beosztására benyújtott pályázat elbírálása

36. számú előterjesztés        

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetői megbízatásának betöltésére beérkezett pályázatok, a társasági szerződés módosításának kezdeményezése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat