fbpx

Városunk Dombóvár

2015. május 28.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. május 28-án 14,00 órakor kezdődő

rendes ülésére

A képviselő-testületi ülés kezdési időpontja 16,00 órára változott

1. számú előterjesztés            

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés             

Víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések

3. számú előterjesztés             

Együttműködési megállapodás a Dombóvári Rendőrkapitánysággal

4. számú előterjesztés            

A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda átszervezése a községi tagóvodák megszüntetésével összefüggésben

– Óvodai vélemények – Német Nemzetiségi Önkormányzat véleménye

5. számú előterjesztés             

A társulásban való részvétellel biztosított szociális és gyermekjóléti feladatok felülvizsgálata

6. számú előterjesztés            

Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

7. számú előterjesztés             

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. évi üzleti terve, 2014. évi beszámoló 1. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi beszámolója – Könyvvizsgálói jelentés 2. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója – 2015. évi üzleti terve – Bevételi terv – Terménybecslés – Könyvvizsgálói jelentés 3. Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója – 2015. évi üzleti terve  4. Dombó-Média Kft. 2014. évi beszámolója

8. számú előterjesztés             

Döntés a Művelődési Ház NKft. fejlesztéséről

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

9. számú előterjesztés            

Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről készült közvélemény-kutatás eredményéről

10. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

11. számú előterjesztés         

Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

12. számú előterjesztés         

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatásának módosítása

13. számú előterjesztés         

A hulladékudvar jövőbeli hasznosítására vonatkozó koncepció

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

14. számú előterjesztés         

A házhoz menő zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos döntések

15. számú előterjesztés        

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása – Kiegészítés

16. számú előterjesztés

„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” című pályázaton való részvétel

17. számú előterjesztés         

Kárpátaljai Csoma település támogatása

18. számú előterjesztés         

A Szuhay Sportcentrum kültéri pályafejlesztése

19. számú előterjesztés         

Bajza utcai úttest javítása

20. számú előterjesztés         

Dombóvár környezet- és természetvédelmi jelképének elfogadása

21. számú előterjesztés          

Közösségi szőlészet kialakítása az Erzsébet utcai önkormányzati ingatlanon

22. számú előterjesztés         

Delegáció utazásának jóváhagyása Kernen im Remstal testvérvárosba

23. számú előterjesztés        

Közterület elnevezése Saguly Károlyról

24. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának módosítása

Képviselői interpellációk

 

Zárt ülés:

25. számú előterjesztés         

Döntés közterület-használati díj elengedéséről

Új napirendi pont:

26. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó koncepcióterv tartalmának jóváhagyása – Koncepcióterv – Halasztási kérelem

27. számú előterjesztés

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotával kapcsolatos döntések

28. számú előterjesztés

A nővérszálló után fizetendő bérleti díj megállapítása

29. számú előterjesztés

Mentőállomás vizesblokk felújításának támogatása

30. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel a műszaki tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása

31. számú előterjesztés

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

32. számú előterjesztés

Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása

33. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”

34. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének ideiglenes betöltése, pályázat kiírása az ügyvezetői feladatok ellátására (Zárt ülés)

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok