fbpx

Városunk Dombóvár

2015. október 26.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2015. október 26-án 13,30 órakor kezdődő
rendes ülésére

1. számú előterjesztés            

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről – Lejárt szállítói tartozások – Dombóvári Tankerület levele

2. számú előterjesztés            

Együttműködési megállapodás aláírása a Tolna Megyei Önkormányzattal

3. számú előterjesztés             

Az önkormányzat új szociális szolgáltatástervezési koncepciója – Melléklet – Vélemények  – Átdolgozott koncepció

4. számú előterjesztés            

Helyi természetvédelemmel kapcsolatos döntések – Rendelettervezet Dombóvár Város Természetvédelmi Alaptervéről – Alapterv – Rendelettervezet Dombóvár város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről – A Kis-Konda-patak völgyének élőhely- és tájrehabilitációs kezelési előírásai

5. számú előterjesztés            

Szállásréti-tó környezetének környezetrendezési koncepcióterve  – Melléklet

6. számú előterjesztés            

Beszámoló a településrendezési eszközök hatályosulásáról

7. számú előterjesztés            

Parkolók kialakítása önkormányzati sportingatlanoknál (DFC Sporttelep, Farkas Attila uszoda) 

8. számú előterjesztés            

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. új programjainak várható bevétele és kiadása 2015. utolsó negyedévében

9. számú előterjesztés            

„Dombóváriak a Nagy Háborúban” címmel könyv megjelentetése  – Kiegészítés

10. számú előterjesztés         

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének felülvizsgálata miatt 

11. számú előterjesztés        

Bérlakásokkal kapcsolatos döntés

12. számú előterjesztés          

Tájékoztatás a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. papír-írószer beszerzéseiről, illetve a kifizetett jutalmakról  és  ügyvezetői  döntésen  alapuló  juttatásokról – Melléklet

13. számú előterjesztés        

Állami földek ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adásának kezdeményezése 

14. számú előterjesztés        

Kérelem benyújtása a Magyar Állam tulajdonában lévő és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

15. számú előterjesztés        

Megállapodás kötése Döbrököz Község Önkormányzatával vasúti töltés tisztítására – Térkép

16. számú előterjesztés         

Az önkormányzat Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő részesedésének értékesítése 

17. számú előterjesztés        

A Kis-Konda-patak völgyében található önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítése 

18. számú előterjesztés        

A Szabadság utcai postahivatal és az Arany János tér közötti járdaszakasz, valamint az orvosi rendelők környékének térkőburkolat javítása 

19. számú előterjesztés        

A kaposszekcsői hulladékudvar igénybevételével kapcsolatos egyeztetések eredménye

(A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.)

20. számú előterjesztés        

Marketingcsomag hulladékudvar népszerűsítésére

21. számú előterjesztés        

Saguly Károly téren lévő szökőkút és térplasztika átalakítása

22. számú előterjesztés        

Kölcsey utca egyirányú részének forgalomtechnikai felülvizsgálata

23. számú előterjesztés        

A Dombóvár településnév használatáról szóló önkormányzati rendelet

24. számú előterjesztés        

Városkártya és navigátorrendszer bevezetése – Melléklet

25. számú előterjesztés        

„Negyedik láng” élményfutás és gyaloglás rendezvény támogatása 

26. számú előterjesztés        

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak projektterveinek és az előkészítési munkálatok megkezdésének jóváhagyása – Melléklet

27. számú előterjesztés        

Keretmegállapodás megkötése a Dombó-Land Kft.-vel pályázatok előkészítésére, a cég felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

28. számú előterjesztés        

Önkormányzati ingatlan vállalkozások letelepedésére alkalmas iparterületté való fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében  

29. számú előterjesztés        

A szigeterdei futópálya rekortán borítással történő ellátásának támogatása – Melléklet

30. számú előterjesztés        

A Szuhay Sportcentrum és a Katona József utcai sporttelep területén tervezett beruházások és fejlesztések jóváhagyása

31. számú előterjesztés        

Pannon kertek program indítása a városi növényállomány megújítása érdekében

32. számú előterjesztés        

Víztorony újabb fejlesztési ütemének jóváhagyása

33. számú előterjesztés         

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata – Melléklet

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

A zárt ülésre vonatkozó javaslat visszavonásra került, az előterjesztés megnyitható.

34. számú előterjesztés        

Közbeszerzési eljárás indítása „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezéssel

Zárt ülés:

35. számú előterjesztés        

Döntés közterületi díjkedvezményről 

36. számú előterjesztés        

Döntés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által „Dombóvár város kezelésében levő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén hó-elszállítással 500 m-en belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

37. számú előterjesztés        

Döntés a „Dombóvár, Hunyadi téri és Ady Endre utcai játszótereket körülvevő fák visszaifjítása, kertészeti módszerekkel történő visszavágása szívóágakra” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

38. számú előterjesztés        

Döntés a „Dombóvár, Bajza és Bartók Béla utca kritikus szakaszain a megsüllyedt útburkolatok sávos javítása” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

39. számú előterjesztés        

Döntés a „Gyepmesteri telep üzemeltetése és a hozzá kapcsolódó gyepmesteri szolgáltatás elvégzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok:

40. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása „Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül, infrastrukturális beruházások elvégzésével” elnevezéssel

41. számú előterjesztés

Kaposszekcsői 073/1. helyrajzi számú ingatlan kisajátítása

42. számú előterjesztés

Közfeladat-ellátási szerződés megkötése a Magyarországi Metodista Egyházzal

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat