fbpx

Városunk Dombóvár

2020. február 28.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 28-án (péntek)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry Termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről – Építésügyi megállapodás – Együttműködési megállapodás a Kapos-menti Társulással

2. számú előterjesztés             

A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos díjemelési kezdeményezés – Melléklet

3. számú előterjesztés             

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aszfaltos sportpályájának műfüves borítással való ellátásának támogatása – Kiegészítés

4. számú előterjesztés             

Beszámoló a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2019. évi tevékenységéről, az Egyesület 2020. évi tervezett programjai és támogatása – Melléklet (Beszámoló) – Melléklet (2020. évi tervezett programok)

5. számú előterjesztés             

A 2020. évi civil keret felosztása

6. számú előterjesztés             

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodások felülvizsgálata, a közművelődési feladatok ellátásának 2020. évi támogatása – Munkaterv – Majoros Galéria tervezett programjai – Pénzügyi terv – Terembérleti díjak – Plakátkihelyezés díjai

7. számú előterjesztés             

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, beszámoló a cégre bízott közfeladatok 2019. évi ellátásáról, illetve a 2020. évi ellentételezés összegének meghatározása –Melléklet

8. számú előterjesztés             

Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése – Kiegészítés – Előterjesztés melléklete – Rendelettervezet melléklete – Intézményi vélemények

9. számú előterjesztés             

A szociális ellátásokkal összefüggő helyi jogszabályi rendelkezések felülvizsgálata

10. számú előterjesztés         

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés         

Önkormányzati rendeletekben foglalt egyes díjtételek felülvizsgálata

13. számú előterjesztés         

Az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok igénybevételi díjainak felülvizsgálata

14. számú előterjesztés         

Az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények igénybevételi díjainak felülvizsgálata

15. számú előterjesztés         

A 2020. évi sporttámogatási keret felosztása

16. számú előterjesztés         

A bérlakások felújításáról és karbantartásáról szóló beszámoló, a 2020. évre tervezett felújítások

17. számú előterjesztés         

A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos intézkedések

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

18. számú előterjesztés         

A 2020. évi helyi elismerések adományozása

Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

19. számú előterjesztés

A Dombóvári Városi Horgász Egyesület által megvalósítandó beruházás költségének bérleti díjba történő beszámítása

20. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat