fbpx

Városunk Dombóvár

2021. április 15-i polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztések


A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésének összehívása iránt nem tudok intézkedni, azonban az alábbi ügyekben a döntés a 2021. április 30-ára tervezett döntéshozatal időpontjáig nem várható meg:


2021. április 15-i döntéshozatal


Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:

1. A Gunarasi úton található 6 hektár területű ingatlan telekalakítása és értékesítése

2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításaMelléklet (SZMSZ)

3. „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódó döntések

4. Támogatási igény benyújtása közfoglalkoztatási program megvalósítására

5. Dombóvár város településrendezési eszközei 2021. évben kezdeményezett módosításának kiegészítése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat