fbpx

Városunk Dombóvár

2021. június 11-i polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztések


A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésének összehívása iránt nem tudok intézkedni, azonban az alábbi ügyekben a döntés a június végén megtartható testületi ülés időpontjáig nem várható meg:


2021. június 11-i döntéshozatal


Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:

1. A képviselő-testület ülésezési rendjének, illetve a szervezeti és működési szabályzatának módosítása

2. A helyi közművelődési feladatok ellátását érintő döntések

3. A WiFi4EU finanszírozási programból megvalósítható vezeték nélküli internet hozzáférési pontok helyszíneinek véglegesítése

4. Együttműködés az Országos Roma Rendezvényszervező Egyesülettel

5.Többletfedezet biztosítása a Dombóvári Szivárvány Óvoda „Dombóvár, Zrínyi Óvoda térkövezése, homlokzat javítása” elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásának eredményességéhez

6. Közbeszerzési eljárás indítása „Útburkolat felújítása a Horvay János utcának az Őrház utca és IX. utca közötti szakaszán, a Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakaszán és a Széchenyi utca teljes hosszán” elnevezésselMelléklet

7. A Bölcsődei fejlesztési program elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges döntés módosítása és kiegészítése

8. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány részére szakképző intézmény fenntartásához vagyonhasználatot biztosító döntés módosítása

9. A helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása

A döntéshozatal menete:

A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.

Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2021. június 11-én 8 órakor fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.

Dombóvár, 2021. június 9.

Pintér Szilárd
polgármester

 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat