fbpx

Városunk Dombóvár

2021. június 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. június 30-án (szerda)

9,30 órai kezdettel
a Tinódi Művelődési Ház Majoros Galériájában
(Dombóvár, Hunyadi tér 25.)

tartandó ülésére

A 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetben a Képviselő-testület a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet alapján maga gyakorolja, emiatt a módosított munkaterv alapján június utolsó munkanapjára összehívom a testület ülését a Tinódi Művelődési Házba.
A Covid-19 járványra való tekintettel kérem az orrot és a szájat eltakaró maszk viselését azon résztvevők esetében, akik nem rendelkeznek koronavírus elleni védőoltással!

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A Dombóvárhő Kft. beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer 2020. évi működtetésérőlMelléklet (Beszámoló)

2. számú előterjesztés

A PRESIDIUM Közhasznú Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosított szociális szolgáltatás ellátásárólMelléklet (Beszámoló)

3. számú előterjesztés

A 2021-2025. évekre szóló közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióMelléklet (Koncepció)

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenKiegészítés ( a TOP-5.2.1 pályázatok kapcsán)

5. számú előterjesztés

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításaMellékletek

6. számú előterjesztés

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Kiegészítés (alpolgármesteri tiszteletdíjak módosítása)

7. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati székhelyű társulások 2020. évi tevékenységérőlMelléklet (DESZI szakmai beszámolója)

8. számú előterjesztés

Beszámoló a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátásról

9. számú előterjesztés

Beszámoló a belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata alapján javasolt intézkedésekről

10. számú előterjesztés

A településképi rendelet felülvizsgálatával összefüggésben az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárása1. melléklet2. melléklet3. melléklet

11. számú előterjesztés

Dombóvár környezetvédelmi programjának kidolgozása

12. számú előterjesztés

A Gagarin utcai szervizutat érintő telekalakítás és területértékesítés

13. számú előterjesztés

Többletfedezet biztosítása a „Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület nyílászáróinak cseréje” elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményességéhez

14. számú előterjesztés

Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás biztosításáraMelléklet (Hálózati és menetrendi koncepció)

Képviselői interpellációk

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat