fbpx

Városunk Dombóvár

2020. január 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2020. január 29-én (szerda) 16,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2020. január 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A 2020. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása – Pályázati felhívás

2. számú előterjesztés

A nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódó dombóvári programokat összefogó és koordináló Trianon emlékbizottság felállítása

3. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – A rendeletmódosítás mellékletei – Az intézmények költségvetésének módosítása

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt érintő beruházás – Melléklet

7. számú előterjesztés

A közszolgálatban állók számára a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2020. évi keretösszegének meghatározása

8. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2020. évi cafetéria-keretének meghatározása

9. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2020. évi cafetéria-keretének meghatározása

11. számú előterjesztés

A 2020. évi sportkeret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása – Pályázati kiírás

12. számú előterjesztés         

A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata – Együttműködési megállapodás

13. számú előterjesztés

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2019. II. félévi munkájáról –Melléklet (beszámoló)

15. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről – Melléklet (beszámoló)

16. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2020. évi rendezvénynaptára, a várossá avatás 50. évfordulójának méltó megünnepléséhez kapcsolódó intézkedések

17. számú előterjesztés

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a székelyföldi Gyergyószentmiklós településsel

20. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

A bizottság ügyrendjének elfogadása

Hu/2. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde 2020. évi nyitvatartási rendje

Hu/3. számú előterjesztés

Pályázat kiírása a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetői feladatainak 2020. július 16-ától való ellátására – Pályázati felhívás

Zárt ülés:

A képviselő-testület 2020. január 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés:

23. számú előterjesztés

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói feladatainak ellátása 2020. február 1-jétől

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat