fbpx

Városunk Dombóvár

2021. június 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2021. június 28-án (hétfő) 13,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2021. június 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvárhő Kft. beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer 2020. évi működtetésérőlMelléklet (Beszámoló)

3. számú előterjesztés

A 2021-2025. évekre szóló közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióMelléklet (Koncepció)

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenKiegészítés ( a TOP-5.2.1 pályázatok kapcsán)

5. számú előterjesztés

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításaMellékletek

6. számú előterjesztés

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Kiegészítés (alpolgármesteri tiszteletdíjak módosítása)

7. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati székhelyű társulások 2020. évi tevékenységérőlMelléklet (DESZI szakmai beszámolója)
(a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás és a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás vonatkozásában)

8. számú előterjesztés

Beszámoló a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátásról

9. számú előterjesztés

Beszámoló a belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata alapján javasolt intézkedésekről

10. számú előterjesztés

A településképi rendelet felülvizsgálatával összefüggésben az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárása1. melléklet2. melléklet3. melléklet

11. számú előterjesztés

Dombóvár környezetvédelmi programjának kidolgozása

12. számú előterjesztés

A Gagarin utcai szervizutat érintő telekalakítás és területértékesítés

14. számú előterjesztés

Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás biztosítására

 A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

 Zárt ülés:

 PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület nyílászáróinak cseréje” elnevezéssel lefolytatott újabb közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről

 

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok