fbpx

Városunk Dombóvár

2020. április 30. polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztések

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerint a következő ülését 2020. április 24-én tartaná, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.

Polgármesterként elsődlegesen a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát:

Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben – Melléklet (kérelem)
 2.  Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről
 3. A Tinódi Ház Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közművelődési alapszolgáltatások és a közművelődési megállapodásban foglalt feladatok ellátásáról – Melléklet (beszámoló)
 4. A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2019. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén – Melléklet (Dombóvár városára vonatkozó) – Melléklet (a Dombóvári Rendőrkapitányságra vonatkozó) – Melléklet (rendészeti statisztikai adatok) – Melléklet (szöveges beszámoló)
 5. A 2020/2021. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban indítható óvodai csoportok számának meghatározása
 6. A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
 8. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
 9. A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
 10. Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére
 11. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
 12. A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos újabb intézkedések
 13. Közbeszerzési eljárás indítása a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az ételelőállítási feladatok ellátására – Melléklet (kimutatás)
 14.  A Köztársaság utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelölése
 15. Visszatérítendő támogatás biztosítása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére – Kérelem
 16. A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője kinevezésének módosítása

***

A döntéshozatal menete:

A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2020. április 28-án 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.

A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2020. április 29-én 16 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.

Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2020. április 30-án fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve azok jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.

Dombóvár, 2020. április 23.

Pintér Szilárd
polgármester

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat