fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2023. december 15. képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. december 15. (péntek)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítása1. melléklet – 2. melléklet

2. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak folytatása a 2024. évben

3. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló rendelet

5. számú előterjesztés

Sportlétesítmény használattal és sporttámogatással kapcsolatos döntések

6. számú előterjesztés

Az önkormányzat által nyújtott egyes kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

7. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2024. évi munkaterveMelléklet (munkaterv)

8. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési terveMelléklet (belső ellenőrzési terv)

9. számú előterjesztés

A 2024. évi városi rendezvénynaptárMelléklet (rendezvénynaptár)

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2023-2028 évekre szóló helyi esélyegyenlőségi programjaMelléklet

11. számú előterjesztés

Beszámoló a városi főépítészi feladatok ellátásáról, tájékoztató a településfejlesztési dokumentumok alkalmazásáról, a településrendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv, illetve a településképi rendelet érvényesüléséről

12. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárásban egyeztetett, kerékpárút-fejlesztéssel összefüggő módosításához kapcsolódóan a véleményezési szakasz lezárása

Képviselői interpellációk

Új napirendi pontok:

Zárt ülés:

13. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t érintő tulajdonosi döntések

Nyilvános ülés:

14. számú előterjesztés

Pályázatokkal kapcsolatos döntésekKiegészítés

15. számú előterjesztés

Dombóvár Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének felülvizsgálata1. melléklet (FVS) – 2. melléklet (FVS finanszírozási terv) – 3. melléklet (TVP)

16. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközeiben a szabályozási vonalként megjelenő szabályozási elemek fenntartása