fbpx

Városunk Dombóvár

2019. január 30.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2019. január 30-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. január 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről – Melléklet

5. számú előterjesztés

A Nappali Melegedő és Népkonyha Szabadság utca 8. épületben történő elhelyezéséhez szükséges átalakítás, felújítás műszaki tartalmának és tervezett költségvetésének elfogadása

6. számú előterjesztés

A helyi közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos döntések

7. számú előterjesztés

A „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedő-felületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés meghosszabbítása

8. számú előterjesztés

A Radnóti utcai beépítetlen terület ebfuttatón kívüli részének hasznosítása

9. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. számára törzstőke emelés jóváhagyása

10. számú előterjesztés

A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekt kapcsán döntés önerő biztosításáról

11. számú előterjesztés

Kakasdombi ingatlanok bontásával kapcsolatos döntések

12. számú előterjesztés

Közterületek bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé Újdombóváron és Mászlonyban

13. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárások indítása a hitelből megvalósuló beruházásokra

14. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) rendelet módosítása – Melléklet az előterjesztéshez – Melléklet a rendeletmódosításhoz

15. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló újabb kérelmek, a 2018. évi kezdeményezésekhez kapcsolódó döntések – 1. árajánlat –  2. árajánlat – 3. árajánlat

16. számú előterjesztés

”Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című felhívásra pályázat benyújtása

17. számú előterjesztés

Forgalmi rend megváltoztatásának igényfelmérése a Báthori utcában

18. számú előterjesztés

Pályázati felhívás jóváhagyása sportcélú vállalkozások támogatása céljából – 1. számú melléklet: Pályázati felhívás – 2. számú melléklet: Adatlap

20. számú előterjesztés

A Farkas Attila Uszoda üzemeltetésének költségei, külön szerződésen alapuló igénybevételének feltételei – Melléklet: Beszámoló – Melléklet: Belépőjegyek

21. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2019. évi cafetéria-keretének meghatározása

22. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2019. évi cafetéria-keretének meghatározása

23. számú előterjesztés

A polgármester 2019. évi szabadságolási terve

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A 2019. évi járdaprogramban való részvételre január hónapban beérkezett kérelmek elbírálása

Zárt ülés:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Fuvarozási szolgáltatás ellátása billenő platós tehergépjárművel” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat