fbpx

Városunk Dombóvár

2021. november 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2021. november 29-én (hétfő) 14,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2021. november 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

3. számú előterjesztés  

Folyószámlahitel igénybevétele a 2022. évre

4. számú előterjesztés              

Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi vagyongazdálkodási terveMelléklet

5. számú előterjesztés   

Az önkormányzati költségvetési szervek által használt ingatlanokkal kapcsolatos döntések

6. számú előterjesztés  

A Kinizsi utca 37. szám alatti ingatlan – JAM Központ – működtetésének rendezése (Az előterjesztésben javításra került az edzőtererem neve (Lampert Gábor Edzőterem)

7. számú előterjesztés              

Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes biztosítása a helyi nevelési-oktatási intézmények számára

8. számú előterjesztés  

Intézkedés a városban található megsüllyedt közműaknafedlapok helyreállítása érdekében

9. számú előterjesztés  

Belterületi közutak forgalmi rendjét érintő döntések1. számú melléklet (lakossági kérelem) – 2. számú melléklet (Dombóvári Rendőrkapitányság javaslatai)

10. számú előterjesztés  

Dombóvár településrendezési eszközei 2021. évben kezdeményezett, nem teljes eljárásban egyeztetett módosításainak elfogadása1. számú melléklet (állam főépítészi záró vélemény) – 2. számú melléklet (dokumentáció)

11. számú előterjesztés  

A Dombó-Land Kft. és a Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2022. január 1-jétől

12. számú előterjesztés  

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának elrendelése

13. számú előterjesztés  

Önkormányzati támogatás biztosítása a HAMULYÁK Közalapítvány működéséhez, a szervezet megszüntetésének kezdeményezése

14. számú előterjesztés  

Idősek karácsonyi támogatása

15. számú előterjesztés  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

A Dombóvári Termelői Piac működési rendjének módosításaMelléklet

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

17. számú előterjesztés  

Pályázat benyújtása az „Országos Bringapark Program 2022” című felhívásraMelléklet (Koncepcióterv)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat