fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2023. április 27. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2023. április 27-én (csütörtök) 9,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. április 28-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2022. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területénMelléklet (beszámoló)

2. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének 2022. évi tűzvédelmi helyzetérőlMelléklet (beszámoló)

6. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése

9. számú előterjesztés

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés: 

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „JAM csarnok kültéri szociális épület kialakítása” elnevezéssel lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről